Ez az oldal automatikusan le van fordítva románról magyarra.

BT Pay letöltése

A kódot a mobiltelefonjával beolvassa, a telefonrendszerétől függően.

BT Pay letöltése

A kódot a mobiltelefonjával beolvassa, a telefonrendszerétől függően.

BT Pay letöltése

A kódot a mobiltelefonjával beolvassa, a telefonrendszerétől függően.

NeoBT letöltése

A kódot a mobiltelefonjával beolvassa, a telefonrendszerétől függően.

NeoBT letöltése

A kódot a mobiltelefonjával beolvassa, a telefonrendszerétől függően.

NeoBT letöltése

A kódot a mobiltelefonjával beolvassa, a telefonrendszerétől függően.

BT24 letöltése

A kódot a mobiltelefonjával beolvassa, a telefonrendszerétől függően.

BT24 letöltése

A kódot a mobiltelefonjával beolvassa, a telefonrendszerétől függően.

Telefonos ügyfélszolgálat
 • Hosszú várakozási idő!

  Hívásközpontunkban jelenleg nagyon magas a hívások száma. Ha sürgős problémája van, hívja most, különben később várjuk. Gyors válaszokért próbálja ki a Kérdezz BT-t vagy a BT Visual Helpet.

 • 0264 308 308 308 028 vagy *8028 A szám bármely országos hálózatból elérhető.
  0264 303 003 Hotline minden külföldön tartózkodó román állampolgár számára, beleértve az angol nyelvű segítségnyújtást is.

  Keresés az AI Search segítségével

  Az AI Search az Ask BT-n minden banki kérdésére választ ad.

  BT vizuális súgó

  Gyorsan megtekintheti számlaadatait, hívja a 0264 308 000-es számot, és kap egy SMS-t a hozzáférési linkkel.

  Tárgyalásos betétek - BT24

  Letéteményes

  • Vállalja, hogy a pénzt betétként kapja meg, számlakivonattal megerősíti a betét létrehozásának feltételeit, és a betétes kérésére felszabadítja az összegeket a betétből.
  • Vállalja, hogy kiszámítja és megfizeti a megállapított kamatot a jelen szerződés rendelkezéseivel összhangban.

  Betevő

  • Lehetősége van arra, hogy a BT politikájával összhangban tárgyalásokat folytasson a betét létrehozásának feltételeiről azon határidőn belül, amelyben a bankközi pénzpiac működik;
  • Vállalja, hogy tiszteletben tartja a telefonon megtárgyalt betét szintjét és határidejét. Ezekről banki munkanapokon, hétfőtől péntekig 9.00-17.30 között lehet tárgyalni. Magánszemélyek esetében a tárgyalások 100 000 RON-nál (EUR és USD egyenérték) meghaladó összegekre (EUR és USD egyenérték) nagyobb összegekre, jogi személyek esetében pedig 100 000 RON-ra (EUR és USD egyenérték) kerülhet sor, amely egyenértékű a Román Nemzeti Bank által az adott napon érvényes árfolyammal számított árfolyamon.

  Funkciók

  A megállapított betétre megadott kamatlábat telefonon, e-mailben vagy más elektronikus kommunikációs rendszeren keresztül tárgyalják, az összegtől, a futamidőtől, a pillanatnyi piaci feltételektől, valamint a bank stratégiájától függően.

  A letét létesítésének időtartamáról telefonon, e-mailben vagy más elektronikus kommunikációs rendszeren keresztül tárgyalnak a betétes és a letétkezelő között, a kijelölt személyeken keresztül.

  A kamat kifizetése a betét lejártakor történik, és a betétben meglévő összeget átutalják a rendelkezésre álló számlára. A felek által elfogadott kamatlábat a szerződés teljesítése során határozzák meg.

  Korai törlés esetén a lejárat előtt a bank jogosult a kamatot a betét törlésének pillanatától számított be a látványbetétek kamatszintjén kiszámítani.

  A bank a kamatadót a bónusz megadásakor, a hatályos jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően szedi be.

  A folyószámlára történő átutalást követően a banki betétek összegeinek felhasználásával végrehajtott kifizetéseket /készpénzes műveleteket a műveletek végrehajtásakor hatályos BT-határozatnak megfelelően kell felszámítani, amely határozat a Banca Transilvania általános üzleti feltételeinek melléklete.

  A bank által a fogyasztónak felszámított folyószámlával kapcsolatos díjak a Díjak részben jelennek meg, és bármely BT egységben megtekinthetők.

  A létrehozott betéteket a bankrendszerben a Betétbiztosítási Alap garantálja, az MDL betétesenként 100 000 EUR-s garanciaplafon keretein belül, a betétbiztosítási rendszerekről és a bankbetétekre vonatkozó garanciaalapról szóló 311/2015. sz. törvény rendelkezéseivel összhangban. A garancia felső határának felső határa jogszabályi rendelkezéssel módosítható.

  A bankbetétek ki vannak zárva a garanciából

  A betétbiztosítási rendszerekről és a Bank betétbiztosítási alapról szóló 311/2015. sz. törvény rendelkezései szerint a következő betétek nem tartoznak a garanciából :

  • A hitelintézet saját nevében és saját számlájára tett betétei, a 64. cikk (1) bekezdésének rendelkezéseivel összhangban. (2);
  • A szavatolótőke 4. cikkének 4. bekezdésében meghatározott fogalommeghatározása alá tartozó eszközök. (1) az (EU) .../... 575/2013;
  • Olyan ügyletekből származó betétek, amelyekkel kapcsolatban a pénzmosás bűntette miatt jogerős bírósági határozatot hoztak, a pénzmosás megelőzésére és leküzdésére vonatkozó jogszabályoknak megfelelően. A betéteket ebbe a kategóriába sorolja a betétbiztosítási rendszer az illetékes hatóságoktól, attól a hitelintézettől kapott információk alapján, amelynek betétei elérhetetlenné váltak, vagy adott esetben a bíróság által kijelölt felszámolótól;
  • Pénzügyi intézmények betétei a 4. (1) az (EU) .../... 575/2013;
  • Befektetési vállalkozások betétei a 4. cikk 4. (1) az (EU) .../... 575/2013;
  • Olyan betétek, amelyek tekintetében a tulajdonos személyazonosságát a pénzmosás megelőzésére és leküzdésére vonatkozó jogszabályoknak megfelelően mindaddig nem ellenőrizték, amíg azok elérhetetlenné nem válnak;
  • Biztosítók és viszontbiztosítók betétei, a 2. § (5) és (39) bekezdésében meghatározottak szerint. 32/2000 a biztosítási tevékenységről és a biztosítási felügyeletről, a későbbi módosításokkal együtt;
  • Kollektív befektetési vállalkozások tőkepiaci jogszabályokban meghatározott betétei;
  • nyugdíjalapok betétei;
  • a központi, helyi és regionális hatóságok betétei;
  • A hitelintézet által kibocsátott adósság jellegére vonatkozó értékpapírok, valamint a saját elfogadásából és kötelezvényeiből eredő kötelezettségek.
  Formanyomtatvány a betétesek tájékoztatásához
  z PDF