Ez az oldal automatikusan le van fordítva románról magyarra.

BT Pay letöltése

A kódot a mobiltelefonjával beolvassa, a telefonrendszerétől függően.

BT Pay letöltése

A kódot a mobiltelefonjával beolvassa, a telefonrendszerétől függően.

BT Pay letöltése

A kódot a mobiltelefonjával beolvassa, a telefonrendszerétől függően.

NeoBT letöltése

A kódot a mobiltelefonjával beolvassa, a telefonrendszerétől függően.

NeoBT letöltése

A kódot a mobiltelefonjával beolvassa, a telefonrendszerétől függően.

NeoBT letöltése

A kódot a mobiltelefonjával beolvassa, a telefonrendszerétől függően.

BT24 letöltése

A kódot a mobiltelefonjával beolvassa, a telefonrendszerétől függően.

BT24 letöltése

A kódot a mobiltelefonjával beolvassa, a telefonrendszerétől függően.

Telefonos ügyfélszolgálat

PESTE
20
MIN
VÁRAKOZÁSI IDŐ
10
ÜGYFELEK
A BESZÉLGETÉSBEN
9
ÜGYFELEK
FÜGGŐ
0264 308 028 vagy *8028 A szám bármely országos hálózatról elérhető.
0264 303 003 Közvetlen vonal minden román számára, aki elhagyja az országot, beleértve az angol nyelvű segítséget is.

Kamatadó-rendszer

A kamatjövedelmet szerző magánszemély ügyfelek esetében a bank kiszámította, visszatartotta és befizette az állami költségvetésbe a kamatadót, a 10%-os adómértéket vagy az adótörvénykönyvben meghatározott más adókulcsot alkalmazva, nem rezidens ügyfelek esetében.

2023-ban számos változás történt a társadalombiztosítási egészségügyi hozzájárulás ("CASS") nem bérjövedelmek, köztük a bankbetétek kamatai után történő megfizetése tekintetében.

Ebben az összefüggésben támogatjuk Önt, és az alábbiakban összefoglalunk néhány információt a témával kapcsolatban.

Magánszemélyek esetében, bizonyos kivételekkel, ha a kapott kamatjövedelem összege más, 2023-ban szerzett "nem bérjellegű" adóköteles jövedelemmel együtt meghaladja a 6 bruttó minimálbért országonként. (3.000*6=18.000 RON)akkor:

 

 • a magánszemélyek által fizetendő jövedelemadóról és társadalombiztosítási járulékokról szóló egységes adóbevallást a tárgyév május 25-ig kell benyújtania.
 • Ön a kamatadó mellett 10%-os mértékű CASS-t is fizet, amelyet az adótörvénykönyv felső határai szerint a CASS meghatározásának alapjául szolgáló 10%-os mértékkel alkalmaznak.
A nem bérjellegű jövedelem a fizetésen kívül kapott összes jövedelem.. Az adótörvénykönyv rendelkezései szerint a nem bérjellegű jövedelem kategóriájába tartozik többek között:

 

 • önálló vállalkozói jövedelem
 • befektetési jövedelem(pl. osztalék, tőkenyereség)
 • bankbetétek kamatbevétele
 • áruk átruházásából származó jövedelem, szellemi tulajdonjogokból származó jövedelem, egyéb forrásokból származó jövedelem
A nem bérjellegű jövedelmek CASS-számítási alapja, 2023-tól kezdődően, a nem bérjellegű jövedelem szintjének megfelelően kerül meghatározásra a CASS meghatározásakor figyelembe vett értékek, az alábbiak szerint: 

 

 • 6 és 12 bruttó nemzeti minimálbér közötti jövedelem, a számítási alap a 6 minimálbér szintje;
 • 12 és 24 bruttó minimálbér közötti jövedelmek országonként, a számítási alap a 12 minimálbér szintje;
 • országonként 24 bruttó minimálbér feletti jövedelem esetén a CASS számítási alapja 24 minimálbér.

Példa:

 • a bankbetétekre kapott kamat 2023-ban = 11 500 lej
 • 2023-ban kapott osztalék = 2.500 lej
 • a nyílt végű befektetési alapokba történő befektetésekből származó nyereség = 6,300 lej
 • összes megszerzett extra jövedelem = 20. 300 lej

Mivel a fenti példában a 2023-ban szerzett béren kívüli jövedelem több béren kívüli jövedelemkategóriából kumulálva 6 és 12 bruttó minimálbér* között volt, a fizetendő CASS 1.800 lej lesz (számítási alap - 6 bruttó minimálbér, fizetendő CASS - 10% x 6 x 3.000 lej = 1.800 lej;).

Így a jövedelemfizetők által az egyes jövedelemkategóriák esetében a forrásnál visszatartott adókon felül, azaz a kamatadó, az osztalékadó és az értékpapírok átruházásából származó nyereség után fizetendő adó mellett az állami költségvetésnek 2024. május 25-ig 1.800 lej összegű CASS-t kell fizetnie.

*A CASS számítási alapja a nem bérjellegű jövedelmek esetében a CASS számításánál figyelembe vett jövedelem szintjétől függően eltérő módon kerül kiszámításra. A 2023-as évre vonatkozóan a törvény által meghatározott küszöbértékek kiszámításához a kifizetéskor garantált országonkénti bruttó minimálbér 3.000 lejes szintjét alkalmazzák, amelyet a kifizetéskor garantált országonkénti bruttó minimálbér megállapítására vonatkozó 1.447/2022. számú kormányhatározat ír elő.

A Banca Transilvania az adózási kötelezettségeinek teljesítése érdekében megkönnyíti az előző adóévben a betétek és takarékszámlák kamataiból származó teljes jövedelemre vonatkozó információkhoz való hozzáférést.

Ezért bármelyik BT-fiókban kérheti az elmúlt évben kapott kamatokat tartalmazó dokumentumot.


*Figyelem: A Banca Transilvania és kapcsolt vállalkozásai nem nyújtanak adóügyi, jogi vagy számviteli tanácsadást. Ez az anyag kizárólag tájékoztatás céljából készült, és nem célja, hogy adózási, jogi vagy számviteli tanácsadást nyújtson. További információk az ANAF honlapján is találhatók, vagy közvetlenül az adóhatósághoz fordulhat.