Ez az oldal automatikusan le van fordítva románról magyarra.

BT Pay letöltése

A kódot a mobiltelefonjával beolvassa, a telefonrendszerétől függően.

BT Pay letöltése

A kódot a mobiltelefonjával beolvassa, a telefonrendszerétől függően.

BT Pay letöltése

A kódot a mobiltelefonjával beolvassa, a telefonrendszerétől függően.

NeoBT letöltése

A kódot a mobiltelefonjával beolvassa, a telefonrendszerétől függően.

NeoBT letöltése

A kódot a mobiltelefonjával beolvassa, a telefonrendszerétől függően.

NeoBT letöltése

A kódot a mobiltelefonjával beolvassa, a telefonrendszerétől függően.

BT24 letöltése

A kódot a mobiltelefonjával beolvassa, a telefonrendszerétől függően.

BT24 letöltése

A kódot a mobiltelefonjával beolvassa, a telefonrendszerétől függően.

Telefonos ügyfélszolgálat

PESTE
20
MIN
VÁRAKOZÁSI IDŐ
10
ÜGYFELEK
A BESZÉLGETÉSBEN
9
ÜGYFELEK
FÜGGŐ
0264 308 028 vagy *8028 A szám bármely országos hálózatról elérhető.
0264 303 003 Közvetlen vonal minden román számára, aki elhagyja az országot, beleértve az angol nyelvű segítséget is.

Betéti garancia

A bankbetét-garanciaalap az egyetlen olyan intézmény Romániában, amely az Alapban részt vevő hitelintézeteknél létesített betétek garantálásának, valamint az Alapban részt vevő hitelintézeteknél létesített betétek garantálásának feladata, valamint kártérítés fizetése a biztosítékkal rendelkező betéteseknek a garanciaplafon és egyéb feltételek keretein belül törvényben állapítják meg, amikor a betétek befagynak.

A Bankbetét garanciaalapja bármilyen pénznemben garantálja a hitelintézeteknél elhelyezett betéteket, bármilyen pénznemben részvétel az Alapban, a törvényben meghatározott korlátokon és feltételeken belül. A kártérítés kifizetése alól kivételt képeznek a következők: a fedezetlen kategóriákba tartozó betétek, a kezességvállalásból kizárt betétek listáján feltüntetettek szerint, a következők szerint: a betétbiztosítási rendszerekről és a betétbiztosítási alapról szóló 311/2015. sz. törvény rendelkezései Bank.

A természetes vagy jogi személyek által az Alapban részt vevő intézményeknél tartott betétek: törvény által garantált bankbetétgarancia-alap 100 000 fős korláton belül euró, lei-egyenértékben.

Magánszemélyek által befizetett betétek, amelyek a következőkből származnak:

  • lakáscélú ingatlannal kapcsolatos ingatlanügyletek;
  • a letétkezelő rokkantsági vagy halálának esete;
  • a biztosítási kártalanítások beszedése vagy a bűncselekményekből eredő károk megtérítése vagy jogtalan meggyőződésekért.

Ezek a 100 000 eurós lejben kifejezett összeggel megegyező összeggel fedezettek, 12 éves időtartamra hónap attól a naptól számítva, amikor az összeget a bank számláján jóváírták, vagy attól a naptól számítva, amikor a betétek elhelyezkedhetnek jogszerűen átruházták egy másik hitelintézetre.

A fent említett három kategóriába tartozó összegek besorolása dokumentumok alapján történik az ügyfél által a banknak benyújtott indoklás.

Ha az Alapban részt vevő hitelintézetnél elhelyezett betétek befagynak, az FGDB a kártérítés kifizetésének biztosítása a kezességvállalási korláton belül. A kártérítések kifizetése csak lejben történik.

A törvény szerint a kártérítés alatt azt az összeget értjük, amelyet az Alap az egyeseknek fizet a be nem fizetett betétekre garantált betétek, számuktól függetlenül, a garancia, valamint a betétbiztosítási rendszerekről és az Alapról szóló 311/2015. sz. törvényben előírt feltételek mellett bankbetétek garantálása.

A kompenzáció mértékét a következőképpen számítják ki: az összes biztosított betét összegéből, hogy az a személy az adott hitelintézetnél tartja azokat (abban az időpontban, amikor elérhetetlenné váltak) levonja azoknak a fennálló tartozásoknak a teljes összegét, amelyekkel eddig a hitelintézettel szemben tartozott.

Az ellentételezés kifizetése nemzeti pénznemben történik, függetlenül annak pénznemétől a raktár(ok)ból.

A kártérítés kifizetésének megkezdésének határideje a dátumtól számított 7 munkanap amikor a betétek elérhetetlenné váltak.

A "BETÉTESEK ADATAI" dokumentum tartalmazza a "garanciából kizárt betétek listáját" és a "betéteseknek nyújtott információk formáját" a következők szerint: a betétbiztosítási rendszerekről és a garanciaalapról szóló 311/2015. sz. törvény rendelkezéseivel Bankbetétek.