Ez az oldal automatikusan le van fordítva románról magyarra.

BT Pay letöltése

A kódot a mobiltelefonjával beolvassa, a telefonrendszerétől függően.

BT Pay letöltése

A kódot a mobiltelefonjával beolvassa, a telefonrendszerétől függően.

BT Pay letöltése

A kódot a mobiltelefonjával beolvassa, a telefonrendszerétől függően.

NeoBT letöltése

A kódot a mobiltelefonjával beolvassa, a telefonrendszerétől függően.

NeoBT letöltése

A kódot a mobiltelefonjával beolvassa, a telefonrendszerétől függően.

NeoBT letöltése

A kódot a mobiltelefonjával beolvassa, a telefonrendszerétől függően.

BT24 letöltése

A kódot a mobiltelefonjával beolvassa, a telefonrendszerétől függően.

BT24 letöltése

A kódot a mobiltelefonjával beolvassa, a telefonrendszerétől függően.

Telefonos ügyfélszolgálat

PESTE
20
MIN
VÁRAKOZÁSI IDŐ
10
ÜGYFELEK
A BESZÉLGETÉSBEN
9
ÜGYFELEK
FÜGGŐ
0264 308 028 vagy *8028 A szám bármely országos hálózatról elérhető.
0264 303 003 Közvetlen vonal minden román számára, aki elhagyja az országot, beleértve az angol nyelvű segítséget is.

Tájékoztatás a személyes adatok videomegfigyeléssel kapcsolatos feldolgozásáról

A telepített videomegfigyelési rendszer és az azon keresztül kezelt személyes adatok üzemeltetője a BANCA TRANSILVANIA S.A. ("BT"), egy hitelintézet, egy román jogi személy, akit a Kolozsvári Cégnyilvántartási Hivatalnál J12/4155/1993 számon jegyeztek be, egyedi regisztrációs kóddal. RO5022670 és az alábbi elérhetőségek: 


A BT az Ön meglepő személyes adatait automatizált videó eszközökkel (elsősorban a képpel) dolgozza fel annak érdekében, hogy figyelemmel kísérje a bank személyeinek, helyiségeinek és / vagy eszközeinek, illetve az egységeinek vagy berendezéseinek látogatóinak biztonságát, jogi kötelezettségei vagy adott esetben jogos érdeke alapján.

A rögzített személyes adatokat csak törvényes célokra és jogalapok alapján lehet közölni azokkal az intézményekkel és hatóságokkal, amelyek jogosultak azokat a BT szerződéses partnereinek is megkapni.

Az adatokat a BT nyilvántartásában legfeljebb 30 napig őrzi meg, amely időtartam csak törvényben kifejezetten szabályozott esetekben vagy megfelelően indokolt esetben hosszabbítható meg. A megőrzési időszak végén az adatokat törlik.

Adatait nem továbbítjuk harmadik országokba vagy nemzetközi szervezeteknek.


Az általános adatvédelmi rendelet (GDPR) rendelkezései szerint a személyes adatok feldolgozása tekintetében Önnek joga van a tájékoztatáshoz (a jelen szövegen keresztül nyújtott információk), és a következő jogokat gyakorolhatja:

  • a hozzáférési jog;
  • a helyesbítéshez való jog;
  • az adatok törléséhez való jog;
  • az adatkezelés korlátozásához való jog;
  • a hordozhatósághoz való jog;
  • a tiltakozáshoz való jog;
  • az ANSPDCP-hez és az igazságszolgáltatáshoz való jog.

Ezen jogok gyakorlásához írásos, keltezett és aláírt kérelmet küldhet a BT központjába vagy a bank címére munban. Cluj-Napoca, str. Calea Dorobanților, nr. 30-36, Jud. Kolozsváron, az "adatvédelmi tisztviselő figyelmébe" vagy a BT adatvédelmi tisztviselőjének e-mail címére küldött e-mail dpo@btrl.ro.

Ezeknek a jogoknak a részletei és a BT által a banki tevékenysége során végzett személyes adatok feldolgozásával kapcsolatban megtalálhatók a BT Adatvédelmi szabályzatában, amely elérhető a Banca Transilvania weboldalán, valamint kérésre bármely BT egységben.