Ez az oldal automatikusan le van fordítva románról magyarra.

BT Pay letöltése

A kódot a mobiltelefonjával beolvassa, a telefonrendszerétől függően.

BT Pay letöltése

A kódot a mobiltelefonjával beolvassa, a telefonrendszerétől függően.

BT Pay letöltése

A kódot a mobiltelefonjával beolvassa, a telefonrendszerétől függően.

NeoBT letöltése

A kódot a mobiltelefonjával beolvassa, a telefonrendszerétől függően.

NeoBT letöltése

A kódot a mobiltelefonjával beolvassa, a telefonrendszerétől függően.

NeoBT letöltése

A kódot a mobiltelefonjával beolvassa, a telefonrendszerétől függően.

BT24 letöltése

A kódot a mobiltelefonjával beolvassa, a telefonrendszerétől függően.

BT24 letöltése

A kódot a mobiltelefonjával beolvassa, a telefonrendszerétől függően.

Telefonos ügyfélszolgálat

PESTE
20
MIN
VÁRAKOZÁSI IDŐ
10
ÜGYFELEK
A BESZÉLGETÉSBEN
9
ÜGYFELEK
FÜGGŐ
0264 308 028 vagy *8028 A szám bármely országos hálózatról elérhető.
0264 303 003 Közvetlen vonal minden román számára, aki elhagyja az országot, beleértve az angol nyelvű segítséget is.
 • Visszafelé
 • | Otthon
 • Tájékoztató a személyes adatok feldolgozásáról készpénzbefizetés alkalmi ügyfelek BT

Tájékoztató a személyes adatoknak a Banca Transilvania S.A. által a készpénzbetétes banki műveletekkel összefüggésben történő feldolgozásáról

2021.06.11-től alkalmazandó változat

A Banca Transilvania, S.A., (a továbbiakban a "bank", "BT", "mi", "minket") ezúton tájékoztatja Önt arról, hogy miként kívánja kezelni az Ön adatait, amikor Ön BT alkalmi ügyfélként készpénzösszegeket helyez el a BT-nél nyitott számlákon, amelyeken Ön nem rendelkezik kapacitással (ideértve a bank azon törzsügyfeleit - BT ügyfeleit - is, akik ilyen összegeket helyeznek el olyan számlákon, amelyeken nem rendelkeznek kapacitással, alkalmi ügyfelek lesznek).

Ezt a tájékoztatót a következő rendelkezések egészítik ki BT Adatvédelmi irányelvek ("Szabályzat") rendelkezései, amelyek áttekintését javasoljuk. A Szabályzat tartalmazza a "BT alkalmi ügyfél" fogalmát, valamint az érintettek e kategóriájára vonatkozó adatok feldolgozásának további részleteit, különösen a Szabályzat C. szakaszában, amely megtalálható a BT weboldalán. www.bancatransilvania.ro.

Amikor Ön velünk kapcsolatban BT alkalmi ügyfélként jár el, ahhoz, hogy készpénzes összeget fizessen be a pultjainknál - olyan BT-számlákra, amelyeken Ön nem számlatulajdonos, meghatalmazott vagy készpénzbefizetési megbízott -, szükséges, hogy érvényes személyazonosító okmány alapján azonosítsuk Önt, és nyilvántartásunkban kezeljük az Önre vonatkozó következő személyes adatokat: név, vezetéknév, személyi igazolvány száma és sorozata, KNP, cím, a befizetett összeg részletei és a befizetés jellegének magyarázata (mit képvisel a befizetés).

Bizonyos, törvény által előírt esetekben szükség lehet arra, hogy másolatot készítsünk és megőrizzük az Ön személyi igazolványáról.

Ezeket az adatokat adott esetben a következő fő célokra dolgozzuk fel:

 • személyazonosság-ellenőrzés a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzése érdekében; A bank egységein keresztül végrehajtott alkalmi tranzakciók esetében a személyazonosságot az érvényességi időn belüli személyazonosító okmányok alapján ellenőrzik, amelyeket eredetileg kell bemutatni, és a BT-berendezés használata esetén a bank nyilvántartásában szereplő, a megbízóra vonatkozó egyéb információkon keresztül;
 • az ügyfelek ismerete a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzése érdekében, ideértve a kockázatalapú ellenőrzést is, az ügyfél-átvilágítási intézkedések alkalmazásával;
 • az alkalmi ügyletre vonatkozó szerződés megkötése és teljesítése;
 • a pénzügyi-kereskedelmi magatartás értékelése és nyomon követése a szokatlan ügyletek és gyanús ügyletek felderítése érdekében, a bank pénzmosás és terrorizmusfinanszírozás megelőzéséért felelős vádjában megállapított ügyfélkör ismeretére vonatkozó jogi kötelezettségeknek megfelelően;
 • banki tranzakciók elszámolása;

valamint - a helyzettől függően - a fő célokhoz szorosan kapcsolódó egyéb célokra, pl. a következőkre:

 • jelentések készítése és továbbítása az átvételre hatáskörrel rendelkező intézményeknek, a bankra vonatkozó jogi rendelkezésekkel összhangban (mint például, de nem kizárólagosan: az NBR-n belüli Fizetési Események Központi Vállalatánál történt fizetési incidensekről szóló jelentések, amelyek a törvényben meghatározott összeget meghaladó ügyleteket jelentenek be a Pénzmosás Megelőzésének és Leküzdésének Nemzeti Hivatalának);
 • elemzések készítése és nyilvántartás vezetése a bank gazdasági, pénzügyi és/vagy igazgatási irányításáról;
 • a bank által kínált szolgáltatások és termékek belső szervezeti egységein belüli adminisztrációja;
 • a bank jogainak és érdekeinek bírósági védelme, viták, vizsgálatok vagy bármely más olyan petíció / panasz / kérelem megoldása, amelyben a bank részt vesz;
 • kockázatellenőrzések elvégzése a bank eljárásain és folyamatain, valamint ellenőrzési vagy vizsgálati tevékenységek végzése;
 • a bank személyeinek, helyiségeinek és/vagy vagyonának, illetve a bank helyiségeibe látogatóknak az ellenőrzése/biztonsága;
 • intézkedések meghozatala/tájékoztatás nyújtása vagy bármilyen kérés/áttétel/panasz megválaszolása, amelyet bármely személy és/vagy hatóságok vagy intézmények intéznek a banknak bármely csatornán, beleértve az elektronikus kommunikációt és az internetes szolgáltatásokat is;
 • belső (beleértve a statisztikai) elemzéseket is;
 • dokumentumok archiválása – mind fizikai, mind elektronikus formában –, másolatok készítése;
 • nyilvántartási és titkársági szolgáltatások ellátása a banknak címzett és /vagy általa küldött levelezéssel kapcsolatban, valamint futárszolgálati tevékenység végzése;
 • a BT által használt informatikai rendszerek és a bank működésének helyszínéül szolgáló fizikai helyiségek biztonságának biztosítása;
 • csalásmegelőzés;

Ezeket az adatokat elsősorban a közérdekű feladat elvégzésére vonatkozó jogi kötelezettségeinknek megfelelően, valamint az alkalmi ügylethez kapcsolódó szerződés megkötése/végrehajtása érdekében dolgozzuk fel.

Ha megtagadja ezen adatoknak a megadott célokból történő feldolgozását, az lehetetlenné teheti a kért tranzakció feldolgozását.

A bankpultoknál való várakozási idő csökkentése érdekében jogos érdekünk, hogy ezeket az adatokat a jövőben az Ön által esetlegesen igényelt készpénzbefizetési tranzakciókhoz is felhasználjuk. A tranzakció törlése esetén kapcsolatba kell lépnünk Önnel a befizetett összeg visszatérítése érdekében. Ha az Ön elérhetőségi adatai már szerepelnek a nyilvántartásunkban, akkor ezeket használjuk fel erre a célra (pl. ha Ön a bank rendszeres ügyfele - BT-ügyfél - is, akkor rendelkezünk az Ön elérhetőségi adataival, amelyeket e rendszeres szerződéses kapcsolat céljából adott meg nekünk).

Ha azonban Ön nem adta meg elérhetőségét a banknak, akkor a pultoknál kezdeményezett készpénzbefizetéskor kapott adatlapon az ilyen adatok (telefonszám, e-mail cím) megadásával hozzájárul ahhoz, hogy ezeket az adatokat az összeg visszafizetése érdekében felvegyük Önnel a kapcsolatot, beleértve a jövőbeni készpénzbefizetéseket is, mindaddig, amíg Ön nem kéri, hogy az elérhetőségi adatait ne kezeljük tovább e célból és/vagy ne változtassuk meg.

A BT Adatvédelmi szabályzatában részleteket talál azokról a jogokról is, amelyek az adatainak a megadott célokból történő feldolgozásával kapcsolatban megilletik Önt, arról, hogy milyen módon gyakorolhatja ezeket a jogokat, vagy hogyan veheti fel a kapcsolatot a BT által kijelölt adatvédelmi tisztviselővel (DPO BT).