Ez az oldal automatikusan le van fordítva románról magyarra.

BT Pay letöltése

A kódot a mobiltelefonjával beolvassa, a telefonrendszerétől függően.

BT Pay letöltése

A kódot a mobiltelefonjával beolvassa, a telefonrendszerétől függően.

BT Pay letöltése

A kódot a mobiltelefonjával beolvassa, a telefonrendszerétől függően.

NeoBT letöltése

A kódot a mobiltelefonjával beolvassa, a telefonrendszerétől függően.

NeoBT letöltése

A kódot a mobiltelefonjával beolvassa, a telefonrendszerétől függően.

NeoBT letöltése

A kódot a mobiltelefonjával beolvassa, a telefonrendszerétől függően.

BT24 letöltése

A kódot a mobiltelefonjával beolvassa, a telefonrendszerétől függően.

BT24 letöltése

A kódot a mobiltelefonjával beolvassa, a telefonrendszerétől függően.

Telefonos ügyfélszolgálat

PESTE
20
MIN
VÁRAKOZÁSI IDŐ
10
ÜGYFELEK
A BESZÉLGETÉSBEN
9
ÜGYFELEK
FÜGGŐ
0264 308 028 vagy *8028 A szám bármely országos hálózatról elérhető.
0264 303 003 Közvetlen vonal minden román számára, aki elhagyja az országot, beleértve az angol nyelvű segítséget is.

Tájékoztató a személyes adatoknak a Kedvezményezetti Névmutató Szolgálat (BNDS) keretében történő feldolgozásáról


1. Mi az a Kedvezményezettek Névmutató Szolgálata (BNDS)?


A Banca Transilvania S.A. ("BT","a bank","mi","minket","mi") más romániai bankokkal ("részt vevő bankok") együtt kínálja a Kedvezményezett Név Megjelenítési Szolgáltatást (BNDS) annak érdekében, hogy megelőzze a csalásokat, amelyeknek egyéni ügyfeleik ki vannak téve. .

Ez a szolgáltatás a részt vevő bankok azon ügyfelei számára érhető el, akik a fizetési/internetbanking alkalmazásokon belül fizetést kezdeményeznek egy másik részt vevő banknál nyitott számlára. A SANB magában foglalja a kedvezményezett - egy részt vevő bank ügyfele - csonkított nevének csonkított megjelenítését a fizetés kezdeményezője - egy másik részt vevő bank ügyfele - számára. A SANB részletei a BT honlapján találhatók. itt.

A SANB csak akkor működhet, ha a részt vevő bankok kicserélik a kedvezményezett nevének csonkított formában történő megjelenítéséhez szükséges információkat. Ha egy természetes személyt közvetlenül vagy közvetve azonosítanak, akkor ezek az információk személyes adatok.

Mivel Ön BT-ügyfél (részt vevő bank), az Ön személyes adatait a SANB-n belül dolgozzák fel. Így Ön az adatkezelés érintettje, és erről jelen tájékoztatóban tájékoztatjuk Önt.

A félreértések elkerülése végett, a jelen tájékoztatóban szereplő valamennyi információ az Ön SANB-szolgáltatás nyújtása céljából feldolgozott adataira vonatkozik. Az Ön adatainak a Banca Transilvania, mint független adatkezelő által az Ön BT-ügyfél státuszával összefüggésben történő feldolgozására az alábbi rendelkezések vonatkoznak a BT-ügyfelek személyes adatainak feldolgozásáról és védelméről szóló általános tájékoztatási tájékoztató.

2. Személyes adatokért felelősök


A SANB működéséhez szükséges információcsere egy közös adatbázison keresztül történik majd, amelyet az Alapátutalási és Elszámolási Társaság ("Transfond") kezel.

A részt vevő bankok és a Transfond az érintettek adatait az általános adatvédelmi rendeletben ("GDPR") meghatározott közös adatkezelőként kezelik, és megállapodtak a GDPR által előírt kötelezettségek - különösen a személyes adatok védelmével és biztonságával kapcsolatos kötelezettségek - teljesítésével kapcsolatos felelősségeikről, valamint a személyes adatokkal kapcsolatos szerepükről és kapcsolatukról.

A SANB-ban részt vevő bankok listája változhat, mivel egyes bankok csatlakozhatnak vagy kiléphetnek a SANB-ból. A SANB-ban részt vevő bankok naprakész listáját a következő oldalakon találja meg itt:.

3. Az adatkezelés célja, a feldolgozott adatok kategóriái és a címzettek


A személyes adatok cseréjét a társult üzemeltetők kizárólag azzal a céllal végzik, hogy a csalás megelőzése érdekében a résztvevő bankok ügyfelei számára megjelenítsék a kedvezményezett csonkított nevét.

A feldolgozott személyes adatok kategóriái az Ön keresztneve (adott esetben egy vagy több), vezetéknevének kezdőbetűje és a részt vevő banknál nyitott számla(k) IBAN-kódja.

SANB-résztvevő bankként a BT elküldi a Transfondnak az Ön keresztnevét és kezdőbetűit, valamint a BT-nél nyitott számla(k) IBAN-kódját.

Az Ön BT-fiókadatai esetében mi vagyunk az adatkezelő, aki összegyűjti ezeket az adatokat, és továbbítja azokat a Transfond társult üzemeltetőnek, ahol az adatok tárolásra kerülnek. Ezt követően, ha egy részt vevő bank ügyfele fizetést kezdeményez az Ön BT-számlájára, az Önre vonatkozó adatok hozzáférhetővé válnak a részt vevő bank számára is, ahonnan a személy a fizetést kezdeményezi, és hallgatólagosan a fizetést kezdeményező bank ügyfele számára is (miután ő maga is megadja az Ön BT-számlájának IBAN-számlaszámát a fizetési alkalmazásban). Az Ön keresztneve (teljes egészében) és monogramja megjelenik számára a BT nyilvántartásában, függetlenül attól, hogy a fizetés teljesül-e vagy sem.

Ugyanakkor, ha Ön egy másik részt vevő banknál vezetett ügyfélszámlára kezdeményez fizetést a BT payment/internet banking alkalmazásból, akkor az ügyfélnek az adott részt vevő banknál vezetett IBAN-számlájának megadása után az ügyfél keresztneve és kezdőbetűi jelennek meg az adott részt vevő banknál regisztráltak szerint.

4. A személyes adatok feldolgozásának alapja és a feldolgozás megtagadásának következményei


Az Ön személyes adatainak feldolgozásának alapja a részt vevő bankok jogos érdeke, hogy csalásmegelőző eszközt biztosítsanak a fizetési/internet banki alkalmazásokon keresztül kezdeményezett bankközi fizetésekhez.

Ha Ön megtagadja, hogy személyes adatainak feldolgozását a SANB számára engedélyezze, akkor egy részt vevő bank ügyfele, aki internetes banki szolgáltatásból szeretne Önnek fizetést kezdeményezni, nem fogja az Ön csonka nevét látni, és így, ha hibát követ el az Ön kódjában, nem fogja az Ön nevét látni. Ha az IBAN-kódjában elfelejt egy karaktert, előfordulhat, hogy az Ön számára szánt összeg más személyhez kerül.


5. A személyes adatok tárolásának időtartama a SANB keretében


Az Ön SANB-val kapcsolatos személyes adatait a Transford adatbázisában tárolják, és így - adott esetben - más részt vevő bankok és azok fizetéskezdeményező ügyfelei számára is elérhetővé válnak, amíg Ön BT-ügyfél és a Banca Transilvania SANB-résztvevő.

6. A garantált jogok


Az Ön személyes adatainak a SANB-n belüli feldolgozásával kapcsolatban garantáljuk Önnek a GDPR szerinti jogainak gyakorlását. Ezeket a jogokat bármelyik társult adatkezelőnél gyakorolhatja, az adatvédelmi tisztviselők (DPO-k) elérhetőségein, amelyeket a honlapjukon található adatvédelmi irányelvekben talál. Általános szabályként minden egyes adatkezelő válaszol az érintettek azon kéréseire, amelyekkel az adott adatkezelő felelősségi körébe tartozó adatkezeléssel kapcsolatos jogaikat gyakorolják, de szükség esetén a társult adatkezelők a Transfondon keresztül tájékoztatják egymást, és egymásnak megadják a szükséges információkat ahhoz, hogy az érintettek bármely kérésére válaszolni tudjanak.

Az Ön számára biztosított jogok a következők: a tájékoztatáshoz való jog (tájékoztatási kötelezettségünknek ezen tájékoztató útján teszünk eleget), az Ön adatainak a SANB számára történő feldolgozása elleni tiltakozáshoz való jog, a feldolgozott adatokhoz való hozzáférés joga, az adatok helyesbítéséhez való jog, az adatok törléséhez való jog, az adatkezelés korlátozásához való jog, az adatok hordozhatóságához való jog, a személyes adatok feldolgozásával foglalkozó nemzeti felügyeleti hatóságnál (ANSPDCP) történő panasztételhez való jog.