Ez az oldal automatikusan le van fordítva románról magyarra.

BT Pay letöltése

A kódot a mobiltelefonjával beolvassa, a telefonrendszerétől függően.

BT Pay letöltése

A kódot a mobiltelefonjával beolvassa, a telefonrendszerétől függően.

BT Pay letöltése

A kódot a mobiltelefonjával beolvassa, a telefonrendszerétől függően.

NeoBT letöltése

A kódot a mobiltelefonjával beolvassa, a telefonrendszerétől függően.

NeoBT letöltése

A kódot a mobiltelefonjával beolvassa, a telefonrendszerétől függően.

NeoBT letöltése

A kódot a mobiltelefonjával beolvassa, a telefonrendszerétől függően.

BT24 letöltése

A kódot a mobiltelefonjával beolvassa, a telefonrendszerétől függően.

BT24 letöltése

A kódot a mobiltelefonjával beolvassa, a telefonrendszerétől függően.

Telefonos ügyfélszolgálat

PESTE
20
MIN
VÁRAKOZÁSI IDŐ
10
ÜGYFELEK
A BESZÉLGETÉSBEN
9
ÜGYFELEK
FÜGGŐ
0264 308 028 vagy *8028 A szám bármely országos hálózatról elérhető.
0264 303 003 Közvetlen vonal minden román számára, aki elhagyja az országot, beleértve az angol nyelvű segítséget is.
 • Visszafelé
 • | Otthon
 • Tájékoztató a személyes adatok kizárólag BT hitelkártya online beszerzése céljából történő kezeléséről

Tájékoztató feljegyzés a BT hitelkártyához kapcsolódó hitelkeret megszerzéséhez/növeléséhez szükséges személyes adatok feldolgozásáról, kizárólag online

Ki a személyes adatok kezelője?

BANCA TRANSILVANIA S.A. (a továbbiakban: "bank" vagy "BT") hitelintézet, amely román jogi személy, a BT-ügyfelek személyes adatainak feldolgozásáról és védelméről szóló általános tájékoztató III. szakaszában megadott azonosító és kapcsolattartási adatokkal, lehetővé teszi egyéni ügyfeleinek, hogy BT hitelkártya megszerzését / a BT hitelkártyához kapcsolódó hitelkeret növelését növeljék, kizárólag online.

A fent említett általános megjegyzésben, amely az alábbi dokumentum szerves részét képezi BT adatvédelmi szabályzatának weboldalon található, amely külön is megtalálható a Adatvédelmi központ részen is megtalálható, részletes tájékoztatást talál a személyes adatai feldolgozásával kapcsolatos jogairól, azok gyakorlásának módjáról, illetve arról, hogy miként léphet kapcsolatba a BT adatvédelmi tisztviselőjével (BT DPO).

Ha kizárólag online szeretné kérelmezni a BT hitelkártyához kapcsolódó hitelkeret megszerzését vagy adott esetben növelését, akkor az Ön személyes adatait több célból és jogalapon is feldolgozzuk; egyedül mi, mint kizárólagos adatkezelő, vagy adott esetben a velünk kapcsolatban álló más üzemeltetőkkel együtt.

Ebben az információs feljegyzésben, amikor a BT hitelkártya iránti kérelemhez / annak megszerzéséhez / megkötéséhez szükséges személyes adatok feldolgozására hivatkozunk, az információ érvényes azoknak az adatoknak a feldolgozására is, amelyek akkor történnek, amikor Ön a bt hitelkártyához kapcsolódó hitelkeret növelését kéri, amelyet korábban megszerzett (függetlenül attól, hogy BT-egységben vagy online szerződtette-e). 

Továbbá, amikor a személyes adatoknak a hitelkártya-szerződés megkötése és végrehajtása céljából történő feldolgozására hivatkozunk, az információ a személyes adatok feldolgozására is érvényes a hitelmegállapodás kiegészítésének megkötése / végrehajtása céljából. Ez a kiegészítés Ön és a bank között jön létre, ha ön jóváhagyta a korábban megszerzett kártyához kapcsolódó hitelkeret növelését (függetlenül attól, hogy BT-egységben vagy online szerződtette-e).

Milyen alapon dolgozzuk fel az adatokat, és mi történik, ha Ön megtagadja azok feldolgozását?

A személyes adatok BT által a kérelemmel összefüggésben végzett feldolgozása, és adott esetben a kizárólag online hitelkártyával való szerződéskötés a következő indokokon alapul:

 • azok a jogi kötelezettségek, amelyekre a BT-re különböző normatív aktusok vonatkoznak,
 • a hitelkártya-szerződés megkötése/végrehajtása, vagy a megkötéséhez szükséges lépések megtétele,
 • jogos érdekünk és/vagy harmadik felek jogos érdeke (pl. a csalás megelőzéséhez fűződő érdek vagy jogos érdek az Ön helyzetének a Credit Bureau SA nyilvántartásában való megtekintéséhez az Ön hitelképességének értékelése céljából, jogos érdek az Önnel való kapcsolatfelvételhez a kártyához kapcsolódó hitelkeret megszerzése/növelése iránti kérelem esetén felmerülő helyzetek megoldása érdekében),
 • az Ön hozzájárulása, például az ANAF adatbázisban az Ön jövedelmével való konzultációra, vagy az Ön személyazonosságának és BT-ügyfél státuszának biometrikus adatokon alapuló ellenőrzésére.

Ha a törvény arra kötelez bennünket, hogy elvégezzük a személyes adatok bizonyos feldolgozását, vagy ha azok szükségesek a hitelkártya-megállapodás megkötéséhez, ha Ön megtagadja azok feldolgozását, a BT nem tudja elemezni az Ön kérését, vagy adott esetben nem lesz képes a BT-kártya megkötésére.

A BT vagy harmadik felek jogos érdekén alapuló adatkezelés esetén az Ön adatainak feldolgozásának megtagadása lehetetlenné teheti az Ön kérelmének benyújtását, illetve számunkra a kérelem felülvizsgálatát vagy a BT-hitelkártya megszerzését.

Ha a személyes adatok feldolgozása az Ön hozzájárulásán alapul (pl. jövedelemkihallgatás az ANAF-ban, biometrikus adatok feldolgozása), akkor az online adatfolyam megfelelő időpontjában kérni fogjuk Öntől ezt a megállapodást, hogy az egész folyamat a lehető legátláthatóbb legyen az Ön számára. Ha nem hajlandó megadni nekünk ezt a hozzájárulást, akkor nem kaphatja meg hitelkártyáját kizárólag online, de igényelheti a BT egységet.

Milyen célból dolgozzuk fel a személyes adatokat, mik azok az adatok, milyen ideig őrizzük meg őket, és kinek adhatjuk ki azokat?

A következő sorokban külön bemutatjuk azokat a célokat, amelyek érdekében feldolgoznánk az Ön személyes adatait, hogy Ön kizárólag online kérelmezhesse és szerződhesse a BT hitelkártyát.

Az adatkezelés céljától függően ön bemutatja az adatok tárolási idejére, az adatátvevők kategóriáira, az automatizált döntéshozatali folyamatok meglétére, valamint az adatok feldolgozásával kapcsolatos jogokra vonatkozó információkat.

A. Az Ön személyazonosságának ellenőrzése, a csalás, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozásának megelőzése, az Ön BT-ügyfél státuszának megerősítése, valamint a támogatás nyújtása vagy a BT-szolgáltatás minőségének értékelése céljából történő kapcsolatfelvétel céljából feldolgozott személyes adatok.

A ránk vonatkozó törvény arra kötelez bennünket, hogy ellenőrizzük azoknak a személyeknek a személyazonosságát, akikkel különböző szerződéseket kötünk. Jogos érdekünk fűződik ahhoz is, hogy megakadályozzuk az online személyazonosság-lopással történő csalási kísérleteket.

Amikor egy személy BT-egységben kér hitelkártyát, személyazonosságát az eredeti azonosító alapján ellenőrzik. Az online környezetben nincs ilyen lehetőségünk, így egy kicsit másképp fogjuk csinálni a dolgokat. Olyan módszert választottunk, amely biztosít minket arról, hogy ki a BT kliens jelentkezik, hogy megakadályozzuk az esetleges csalási kísérleteket. Ez a módszer a legújabb technológiákat használja, úgynevezett biometrikus adatok feldolgozására. Ezeket az adatokat azonban nem tudjuk felhasználni az Ön kifejezett hozzájárulása nélkül. Mielőtt szabadon eldöntené, hogy ki akarja-e fejezni, a biometrikus adatok használata a következő:

 • Le kell fényképeznie a személyi igazolványát ("ID"), amely tartalmazza a képet is (hozzáférést igényel a fényképezőgéphez).
 • az általunk használt számítógépes megoldás a CI fényképén azonosítja az arcodat tartalmazó részt, kiválasztja, majd összehasonlítja azt az arccal a BT-nyilvántartásokban már regisztrált személyazonosító okmány másolatából. Mint például a szemöldök, ajkak és orr. Az összehasonlítást követően az informatikai megoldás megbízható pontszámot ad ki, jelezve annak valószínűségét, hogy a két kép arca ugyanahhoz a személyhez tartozik.

Ha nem szeretné, hogy biometrikus adatait (arcazonosítását) feldolgozzuk, bármely BT-egységben kérheti hitelkártyáját, ahol személyazonosságát ezen adatok felhasználása nélkül ellenőrzik.

Továbbá, ha az arcfelismerő eszköz nem kielégítő megbízhatósági pontszámot ad ki, akkor a BT egységben folytathatja a jelentkezési folyamatot.

Automatikusan lekérjük az adatokat a fényképezett CI-ből (optikai karakterfelismeréssel), amelyet összehasonlítunk az Ön személyazonosító okmányának a nyilvántartásainkban már rögzített másolatából származó megfelelő adatokkal.

Ha egyeznek, továbbléphetsz a streamre. Ellenkező esetben először frissítenie kell adatait a BT-rekordokban.

A személyazonosító okmányából vett adatokat az Ön által online benyújtott hitelkártya-igényléshez is felhasználjuk.

Az Ön elérhetőségi adatait - telefonszámát és e-mail címét - is elkérjük, amelyeket ellenőrizni fogunk, hogy biztosan Önhöz tartoznak-e, mivel ezek nagyon fontosak az online BT-hitelkártya megszerzéséhez szükséges dokumentáció elektronikus aláírásának folyamatában. Ha észrevesszük, hogy Ön nem fejezte be az igénylési folyamatot, akkor ezeket az elérhetőségi adatokat felhasználhatjuk arra, hogy megtudjuk, szüksége van-e segítségre az igénylés kitöltéséhez, és hogy kikérjük a véleményét a BT Pay online hitelkártya/hitelkeret növelésének folyamatáról egy korábban megszerzett kártya esetében.

B. A hitelkérelmek elemzéséhez kezelt személyes adatok, beleértve a profilalkotáson alapuló automatizált döntéshozatali folyamatokat is

Annak érdekében, hogy elemezzük azt a kérelmet, amellyel kizárólag online igényel BT-kártyát, feldolgozzuk az Önt érintő információkat mind belső nyilvántartásainkban, mind a Hiteliroda nyilvántartásában, amelyben konzultálunk az Ön helyzetével. Az adatkezeléssel kapcsolatos összes információ az A. pontban található. I és II lent.

Mivel elengedhetetlen, hogy az online címzett hitelkártya-igényére gyors választ tudjunk adni Önnek, úgy döntünk, hogy hitelt nyújtunk Önnek, vagy adott esetben elutasítjuk ezt a kérést kizárólag automatikus adatfeldolgozás alapján, amely döntést az alábbiakban, a II. (5) pontban találja.


1. Az üzemeltetők azonosító adatai

Banca Transilvania S.A. és Societatea Biroul de Credit S.A., bukaresti székhelyű román jogi személy, str. Sfânta Vineri, nr. 29. emelet, 4. emelet, 3. szektor, közös adatkezelőként, jóhiszeműen, tisztességes és átlátható módon, meghatározott és jogszerű célokból, az (EU) xx/xx rendelet rendelkezéseinek megfelelően dolgozza fel az Ön személyes adatait. 679 (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (rendelet).

A Credit Bureau SA az a magánjogi szervezet, amely a Credit Bureau System-et kezeli, amelyben a személyes adatokat a résztvevők által végzett hitelfelvételi tevékenységgel összefüggésben dolgozzák fel.

A Hitelirodai Rendszer résztvevői hitelintézetek, nem banki pénzügyi intézmények, biztosítótársaságok és adósságbehajtási társaságok, amelyek részvételi megállapodást írtak alá a Hitelirodával.


2. Az adatkezelés jogalapja és célja

Banca Transilvania S.A. és a Hiteliroda az Ön személyes adatait a résztvevők és a Hiteliroda jogos érdeke alapján, felelősségteljes hitelezési tevékenység végzése érdekében, az érintettek védelmének, a hitelhez való hozzáférés megkönnyítésének és a túlzott eladósodottság megelőzésének feltételei mellett, a hitelképességi vizsgálatra és a hitelkockázat csökkentésére vonatkozó jogi keret betartása, valamint a pénzügyi-banki rendszer tevékenységek végzésére való felhasználásának megakadályozása mellett kezeli. a törvényekkel ellentétes.

Banca Transilvania S.A. a hatályos jogszabályoknak megfelelően köteles felmérni a hitel visszafizetésére való képességét a hitelmegállapodás megkötése előtt és annak teljesítése során. Ebből a célból a Banca Transilvania S.A. feldolgozza a (4) bekezdésben megjelölt, az Ön saját nevében a saját nyilvántartásában bejegyzett információkat, és elküldi azokat a Hitelintézetnek az intézmény általi feldolgozásra és bármely résztvevővel való konzultációra, hitelkapcsolat kezdeményezése vagy lebonyolítása, valamint a hiteltermékek biztosítása érdekében.


3. Az adatszolgáltatás kötelezettsége és annak be nem tartása következményei

Az Ön személyes adatainak megadása a 2. pontban említett célhoz szükséges. Az Ön személyes adatainak a fent említett cél eléréséhez szükséges megadásának megtagadása ahhoz vezet, hogy a Banca Transilvania S.A. nem tudja teljesíteni a kölcsön nyújtásával kapcsolatos jogi kötelezettségeit.


4. A Hitelintézeti Rendszerben kezelt személyes adatok kategóriái

 • az érintett személyazonosító adatai: az arra jogosult természetes személyek neve, vezetékneve, személyazonosító száma vagy adószáma, illetve szabadfoglalkozásúak esetében CIF, illetve nem honos személyek esetében országkód és sorozatszám/útlevélszám, lakcím/lakcím, telefonszám, születési idő;
 • a munkáltatóra vonatkozó adatok: a munkáltató címe, ezen információk nyilvántartásba vételének időpontja, CUI;
 • a kért/nyújtott hiteltermékekre vonatkozó adatok: a résztvevő típusa és neve, a termék típusa, a termék/számla állapota, a támogatás időpontja, a számla időtartama, a megadott összegek, az esedékes összegek, a frissítés dátuma, a pénznem, a kifizetések gyakorisága, a kifizetett összeg, a havi törlesztőrészlet, a fennálló összegek, a késedelem napjainak száma, az első fennálló időpont, a késedelem kategóriája, az utolsó kifizetés időpontja;
 • a hiteltermék időszakában bekövetkezett eseményekre vonatkozó adatok, mint például a szerkezetátalakítással / refinanszírozással, kifizetéssel, a hitelmegállapodás átruházásával, a követelés engedményezésével kapcsolatos események;
 • más számlákkal való kapcsolatra vonatkozó adatok: olyan hiteltermékekre vonatkozó információk, amelyeknek az érintett adóstárs és/vagy kezes;
 • fizetésképtelenségi adatok: azon érintettekre vonatkozó információk, akik ellen fizetésképtelenségi eljárást indítottak;
 • Lekérdezések száma: A Hiteliroda által egy vagy több résztvevő kérésére kiadott hiteljelentések számát jelzi.

A hitelkérelem elemzése során a Banca Transilvania S.A. felkéri a Hitelirodát, hogy adjon ki hiteljelentést FICO® pontszámmal vagy anélkül, hogy ellenőrizze, hogy a törvény által meghatározott eladósodottsági fokozaton belül van-e, és ha képes visszafizetni a kölcsönt. A hiteljelentés megszerzése érdekében a Banca Transilvania S.A.va elküldte a Hitelirodának a nevet, a vezetéknevet és a személyi azonosító számot.

A kölcsön nyújtását követően a Banca Transilvania S.A. megküldi a Hitelirodának az a)-f) pontban megadott személyes adatait. Ezeket az információkat meg kell osztani a többi féllel a hitelirodai rendszeren belül, és azokat a 2.

A tartozások lejáratkor történő visszafizetésének képessége rendszeresen ellenőrizhető, a hitelnyújtás után, beleértve a hiteljelentések beszerzését vagy a *Alerts Service használatával.

Ha a nyújtott hitel időtartama alatt a törlesztőrészletek kifizetése az esedékesség napjától számított több mint 30 naptári napon belül késik, a Banca Transilvania S.A. tájékoztatást küld a Hitelintézetnek a fennálló összegekről, a késedelem kategóriájáról, az első késedelmes teljesítés időpontjáról és/vagy adott esetben a fizetési eljárás megindításáról, csak az értesítés után, legalább 15 naptári nappal korábban, írásban, telefonon, SMS-ben, e-mailben vagy más elektronikus kommunikációs eszközzel.

* A Figyelmeztetések szolgáltatást a résztvevők arra használják, hogy időben azonosítsák és/vagy csökkentsék a hitelkockázatot azáltal, hogy értesítést küldenek a Résztvevőnek, amikor egy eseményt regisztrálnak egy egyéni adós számára (számlanyitás /zárás, hátralékba való belépés / kilépés, számlakorrekció, a kezes / társadó státusz regisztrációja / törlése, számla lekérdezése, munkáltató nevének / telefonszámának megváltoztatása) egy másik Résztvevőnek.


5. FICO® pontszám a Credit Bureau-tól

A (4) bekezdésben említett személyes adatokat a Hitelintézet feldolgozhatja, beleértve a résztvevők kérésére a Hiteliroda FICO-pontszámának® kiszámítását is.

A résztvevők felhasználhatják a Credit Bureau FICO® pontszámát a hitelfelvevővel / potenciális hitelfelvevővel kapcsolatos hitelkockázat csökkentésére.

A Hiteliroda FICO-pontszáma® egy 300 és 850 közötti szám, amelyet abból a statisztikai folyamatból nyerünk, amely feldolgozza a Hiteliroda Rendszer résztvevői által rögzített információkat, és jelzi annak valószínűségét, hogy az érintett a jövőben időben kifizeti a törlesztőrészleteit. A fő okok, amelyek a Hiteliroda fico® pontszámának csökkenését okozták, okkódok formájában jelennek meg.

A Hiteliroda Fico® Score a következő elemeket veszi figyelembe, amelyek kiszámíthatóságot biztosítanak: fizetési előzmények, folyó adósság, a hitelszámla(k) időtartama (a hitelek nyújtását követő hónapok átlagos száma), új hitelek iránti kérelem (az elmúlt 6 hónapban nyújtott lekérdezések és hitelek száma), hitelösszetétel (nyújtott hitelek típusai), az érintett személy életkora. Ezeknek a tételeknek a Hitelirodától származó FICO-pontszám® értékére gyakorolt hatása az egyes érintettekre vonatkozóan a Credit Bureau-nál rögzített információktól függően változhat.

A Hiteliroda Fico-pontszáma® olyan nagyfokú kiszámíthatósággal rendelkező elemzési eszköz, amely a hiteljelentésből származó adatokkal és a résztvevők által más forrásokból kapott információkkal együtt versenyez az érintett hitelképességének helyes értékeléséért a hitelmegállapodás megkötése / végrehajtása érdekében.


6. Az adatok címzettjei

A Hitelirodai Rendszerben rögzített személyes adatokat kérésre a (2) bekezdésben említett célból a résztvevők rendelkezésére kell bocsátani.

A Hitelirodai Rendszerben kezelt személyes adatokat nem adjuk ki harmadik feleknek, kivéve a hatóságokat és intézményeket, hatáskörüknek és az alkalmazandó jogszabályoknak megfelelően, mint például a Személyes Adatok Feldolgozásának Nemzeti Felügyeleti Hatósága, a Román Nemzeti Bank, a Nemzeti Integritás Hatóság, a bíróságok, a közjegyzők, a bírósági végrehajtók, a bűnügyi nyomozó szervek.


7. Tárolási idő

A személyes adatokat a Hitelirodában tároljuk, és a frissítés időpontjától számított 4 évig közöljük a résztvevőkkel, kivéve azon hitelkérelmezők adatait, akik lemondtak a hitelkérelemről, vagy akik nem kaptak hitelt, és amelyeket 6 hónapig tárolnak és közölnek a résztvevőkkel.


8. Az érintettek jogai a személyes adatok kezelésével kapcsolatban

Érintettként Ön a Rendeletben biztosított jogait az alábbiak szerint gyakorolhatja:

a) az adatokhoz való hozzáférés joga gyakorolható:

 • írásbeli kérelemmel, aláírással, postai úton a Hitelintézetnek megküldött, vagy
 • a Credit Bureau (www.birouldecredit.ro) honlapjának biztonságos elérésével, vagy
 • személyesen vagy elektronikusan, annak a résztvevőnek, aki az Ön hitelezője/potenciális hitelezője.

Ugyanakkor Önnek joga van kérésre a hitelhatározat közlésekor beszerezni a Hiteliroda által kiadott hiteljelentés egy példányát, amelyet a Banca Transilvania S.A. használt fel a hitelkérelem elemzéséhez.

b) az adatok helyesbítéséhez való jog,

c) az adatok törléséhez való jog,

d) az adatok korlátozásához való jog,

e) az adatkezelés elleni tiltakozáshoz való jogot, ideértve az automatizált egyedi döntéshozatali folyamatot is,

gyakorolható:

 • a Credit Bureau (www.birouldecredit.ro) honlapjának biztonságos elérésével, vagy
 • személyesen vagy elektronikus úton annak a résztvevőnek, aki az érintett hitelezői/potenciális hitelezői kapacitásával rendelkezik.

f) a személyes adatok feldolgozását felügyelő és igazságszolgáltatási hatósághoz való fordulás joga.

9. Az adatvédelmi tisztviselők elérhetőségei:


Ez egy konkrét tájékoztató feljegyzés a személyes adatoknak a BT-nek címzett hitelkérelem elemzése céljából történő feldolgozására vonatkozóan. Az általános tájékoztató a BT Adatvédelmi Szabályzatának szerves részét képezi, amely megtalálható a Transilvania Bank honlapján, és kérésre bármely BT egységben beszerezhető.


1. Az üzemeltető személyazonossága

Banca Transilvania S.A. adatkezelőként kezeli az Ön személyes adatait a hitelkérelem újbóli benyújtása és adott esetben elemzése céljából.


2. Az adatkezelés jogalapja és célja

A viszonteladás, és adott esetben a megfogalmazott hitelkérelem elemzése céljából, a felelős hitelezési tevékenység elvégzésének szükségességével összhangban, az Ön személyes adatainak az S.A. hitelirodai rendszerben történő kezelése mellett, amelyről az A. pontban tájékoztatták Önt. I. az információk jelenlétéről - a Banca Transilvania S.A. saját nyilvántartásaiban dolgozza fel ezeket az adatokat, azon jogi kötelezettségek alapján, amelyeknek meg kell felelnie, a hitelmegállapodás megkötése és jogos érdeke alapján.

A bank a megfogalmazott hitelkérelemben megadott elérhetőségeket feldolgozza annak érdekében, hogy a hitelkérelmezőt írásban értesítse a jóváhagyásra / elutasításra vonatkozó döntésről, az alkalmazandó jogszabályi rendelkezésekkel összhangban. Ha a kérelmező a határozat közléséhez más formanyomtatványt kíván használni, erre vonatkozóan kifejezett kérelmet nyújthat be a bankhoz.


3. Az adatszolgáltatás kötelezettsége és annak be nem tartása következményei

Az Ön személyes adatainak megadása a II. pontban említett célból szükséges. (2) Az Ön személyes adatainak megadásának megtagadása, amely a fent említett cél eléréséhez szükséges, a Banca Transilvania S.A. számára lehetetlenné válik a hitel nyújtásával kapcsolatos jogi kötelezettségeinek teljesítésére, ezt követően a hitelkérelem nem elemezhető.


4. A Banca Transilvania S.A.-n belül kezelt személyes adatok kategóriái

A pontban szereplő információk jelenlétében említett személyes adatok I. (4), ÎI. (5) a hitelkérelem területén gyűjtött ilyen adatok egyéb kategóriáit a Banca Transilvania S.A. dolgozza fel a hitelkérelem elemzésének folyamatában, mind az S.A. hitelirodai rendszerben, mind a saját nyilvántartásaiban megfogalmazott hiteligénylés elemzésének folyamatában, amelyet - adott esetben - a nyilvános adatbázisokban, például weboldalakon - a bíróságok portálján is ellenőriznek, ONRC stb.


5. Automatizált döntéshozatali folyamat megléte, beleértve a BT pontozási alkalmazáson keresztül elért profilalkotást is

Annak érdekében, hogy objektíven ellenőrizze az újraperes eljárásra vonatkozó jogosultsági feltételek teljesülését, és adott esetben elemezze a hitelkérelmet, a BT az Ön személyes adatait saját automatizált rendszerében ("BT pontozási kérelem") dolgozza fel, hogy megtegye a hitelmegállapodás megkötéséhez szükséges lépéseket az Ön kérésére, valamint a hitelkockázat hatékony kezeléséhez fűződő jogos érdekünk alapján.

A BT pontozási kérelemben automatikusan beírunk és feldolgozunk néhány személyes adatot, amelyet a hitelkérelemen/ precersionon belül kérünk Öntől, valamint a bank saját nyilvántartásaiban vagy a Credit Bureau S.A. nyilvántartásaiban végzett ellenőrzésekből származó információkat, például (tájékoztatási célokra, de nem kizárólagosan rájuk) az esettől függően - a BT ügyfél minőségével kapcsolatos információk, jövedelmi szint, szakmai és személyes adatok, a havi fizetési kötelezettségek szintje, az egyéb hitelek fizetési előzményei. A Credit Bureau S.A. nyilvántartásainak megtekintésével kapcsolatos összes információ és eredmény elemzése után a BT pontozási kérelem olyan pontszámot ad ki, amely az előző sorokban bemutatott információk alapján meghatározza az adós / potenciális adós profilját, amelyet figyelembe vesznek az elemzési folyamat során, és amely figyelembe veszi a havi fizetési kötelezettségek megfizetésének valószínűségét.

A BT pontozási kérelme által kiadott pontszám alapján, amelyhez a kérelmező helyzetének nyilvános adatbázisokban , például weboldalakon - bírósági portálon, ONRC-ben stb. - történő ellenőrzésének eredménye csatlakozik, a Banca Transilvania S.A. meghatározza, hogy a belső szabályzatai által meghatározott jogosultsági feltételek teljesülnek-e, és döntést hoz a hitelkérelem elfogadásáról vagy elutasításáról.

Kizárólag automatizált eszközökkel fogjuk meghozni a hitelkérelem jóváhagyására / elutasítására vonatkozó döntést, mert a kérelem online környezetben történik, és elengedhetetlen, hogy erre nagyon rövid távon választ adjunk. Ilyen helyzetekben a döntést ilyen mijoace-on keresztül kell meghozni ahhoz, hogy gyorsan elemezhessük a kérelmet, és adott esetben megköthessük a hitelmegállapodást. Ön számára azonban garantált a jogot, hogy emberi beavatkozást kérjen, azaz elemezze a hitelkérelmet a bank alkalmazottja által, kifejezze álláspontját és fellebbezzen a döntés ellen.


6. Az adatok címzettjei

Az A. pontban említett rendeltetési helyeken kívül. I.6. a II. pontban megjelölt célból kezelt információk és személyes adatok jelenlétéről. (2) adott esetben a következő címzettek rendelkezésére bocsátják: ANAF (az Államháztartási Minisztérium adatbázisának megtekintéséhez, ha Ön a külön formanyomtatványon kifejezte hozzájárulását e tekintetben), A. HitelintézetI Iroda S.A. (az Ön helyzetének megtekintése az intézmény nyilvántartásában), biztosítótársaságok, értékbecslők (olyan hitelek esetében, amelyekre a garancia alá vont áruk értékelése történik), FNGCIMM (első otthon, új otthon vagy első ház hitelek esetében), a BT pontozási alkalmazás vagy a Banca Transilvania S.A. által használt egyéb szolgáltatások szállítói a hitelkérelem elemzésének folyamatában és / vagy más, a tevékenység tárgyára jellemző folyamatokban.


7. Tárolási idő

A hitelkérelemben kitöltött személyes adatokat a Banca Transilvania nyilvántartásában korlátozott ideig (pl. a pénzügyi számviteli terület jogszabályai szerint) vagy belsőleg tárolják.


8. Az érintettek jogai a személyes adatok kezelésével kapcsolatban

A Rendelet által a Banca Transilvania S.A.-val kapcsolatban az S.A. hitelirodai rendszerben az S.A. hitelintézeti rendszerben az Ön személyes adatainak a Hitelirodai Rendszerben történő kezelésével kapcsolatban biztosított jogok (az adatokhoz való hozzáférés joga, az adatok helyesbítéséhez való jog, az adatok törléséhez való jog, az adatok törléséhez való jog, az adatok korlátozásához való jog, az adatkezelés elleni tiltakozás joga), az Adatok törléséhez való jog, az adatkezelés elleni tiltakozás joga) gyakorlása érdekében az S.A. hitelintézeti rendszerben az S.A. hitelintézeti rendszerben történő kezelésével kapcsolatban biztosított jogok (az adatok helyesbítéséhez való jog, az adatok törléséhez való jog, az adatkezelés elleni tiltakozás joga).

Ha Ön a Banca Transilvania S.A.-nál (mind a személyes adatoknak a Credit Bureau S.A. rendszerében, mind a Banca Transilvania S.A.-n belül történő feldolgozására vonatkozóan) kívánja gyakorolni ezeket a jogait, akkor írásbeli kérelmét a Mun. Calea Dorobantilor, 30-36, Kolozsvár, jud. Kolozsvárra, a következő megjegyzéssel: "az adatvédelmi tisztviselő (DPO) figyelmébe", vagy e-mailben a dpo@btrl.ro címre. Jogában áll továbbá a Személyes Adatok Feldolgozását Felügyelő Nemzeti Hatósághoz és az Igazságszolgáltatáshoz fordulni.

Tudnia kell, hogy a BT-re, mint hitelintézetre, jogi kötelezettség vonatkozik a kapcsolt ügyfelek csoportjaival szembeni kitettségének megállapítására és elemzésére a hitelkockázat-elemzés részeként. Ebből a célból szükséges, hogy Öntől, mint hiteligénylőtől, és adott esetben más nyilvános vagy belső forrásokból információkat gyűjtsön azokról az emberekről, akikkel ugyanazt a kapcsolt ügyfélcsoportot alkotja.

A házastársad mindig valaki, aki kapcsolatban áll veled. Ha házas, meg kell adnia nekünk keresztnevét, vezetéknevét és CNP-jét, vagy.

Adatszolgáltató személyként a BT ezeket a kitettségeket és összetevőket a kapcsolódó ügyfelek adóscsoportjainak jelenti az NBR-nek, a központi hitelkockázatnak (csak adott esetben).

A csoportban lévő személyek adataik feldolgozásával kapcsolatos információkat a BT Adatvédelmi szabályzatának C. szakaszának 3. pontjában találhatják meg, amely a Banca Transilvania honlapján található.

Ezek az adatok szükségesek ahhoz, hogy a BT el tudja végezni a hitelkérelem elemzését, és a hitel nyújtásának megtagadása miatt a BT nem tudja elemezni a kérelmet és / vagy jóváhagyni a kölcsönt.

Az egyének e kategóriáiba tartozó személyes adatokat továbbítják az NBR-en belüli központi hitelkockázatnak, valamint adott esetben a szükséges ismeret elvének megfelelően a Banca Transilvania Pénzügyi Csoport szervezeteinek és a BT által a hitelkérelem elemzésének folyamatában használt szolgáltatóknak.

E személyek adatainak a BT nyilvántartásában való megőrzésének időtartama megegyezik a kapcsolatban álló ügyfelek azon csoportjainak létezésével, amelyekhez tartoznak.

Amikor felülvizsgáljuk hitelkövetelését, jogi kötelezettségünk és jogos érdekünk fűződik ahhoz, hogy megállapítsuk az Ön eladósodottságát és a kért hitel visszafizetésének képességét. Ehhez meg kell ismerni a jövedelem pontos helyzetét. Ahhoz, hogy minden gyorsan menjen, amikor kizárólag online igényel BT hitelkártyát, szeretnénk megtudni jövedelmét az ANAF-nyilvántartásokból. Azonban nem konzultálunk velük anélkül, hogy Ön kifejezett hozzájárulását adná. Szeretnénk tájékoztatni Önöket, hogy a BT által az ANAF-nyilvántartásokban megkérdezett pénzügyi információk közvetlenül az ANAF által kezelt virtuális magánterületen keresztül is elérhetők az Ön számára.

Ha beleegyezik abba, hogy jövedelmét az ANAF nyilvántartásában megtekintse, akkor a konzultációt legfeljebb 5 munkanapig tudjuk elvégezni attól a naptól számítva, amikor kifejezte hozzájárulását. Az űrlapot, amelyen kifejezi beleegyezését vagy elutasítását, legalább 8 évig megőrizzük, annak bizonyítására, hogy teljesítettük azon kötelezettségünket, hogy megfelelően tájékoztassuk Önt, és kérjük a hozzájárulását.

Ha ki akarja fejezni egyet nem értését (nincs válasz), akkor nem tudja online folytatni a jelentkezési folyamatot, de bármely BT-egységben kérheti a kívánt hitelkártyát, ahol más módszereket mutatnak be jövedelmének igazolására.

A Pénzügyminisztérium, a Nemzeti Költségvetési Hivatal (ANAF) nyilvántartásában az alábbiakban megjelölt, az Ön nevére rögzített személyes adatokat tekintjük meg* (*Kérjük, vegye figyelembe, hogy az online jelentkezési folyamat során aláírásra megjelenő lekérdezési megállapodási űrlap szabványos, és mind az egyének adatainak lekérdezése esetén, mind az egyének adatainak lekérdezése esetén, mind a felhasználásra kerül, valamint a jogiak. Az Ön által végzett folyamat azonban csak magánszemélyeknek szól, ezért ebben az információs megjegyzésben csak az egyének jövedelmének lekérdezése esetén feldolgozott adatok kategóriáit mutatjuk be Önnek).

 • azonosító adatok: név és vezetéknév, személyi azonosító szám / adóazonosító szám, IP és aláírás;
 • a szakma gyakorlásának / jövedelemmegvalósítás formájának neve, a szakma gyakorlásának / jövedelemmegvalósítás formájának adóazonosító kódja, a szakma gyakorlásának / jövedelemmegvalósítás formájának címe / székhelye;
 • bármilyen tevékenységből származó jövedelem (fizetés, engedélyezett / független, nyugdíjak, társadalombiztosítás, bérleti díjak stb.);

Ezen adatok feldolgozásának célja(i) az esettől függően az, hogy (i) a BT tevékenységére jellemző szerződéses kapcsolatok kezdeményezése vagy végrehajtása, ii. a BT jogos érdekeinek érvényesítése és/vagy (iii) a BT-re háruló jogi kötelezettségek teljesítése, beleértve a kockázatkezeléssel kapcsolatos kötelezettségeket vagy az illetékes hatóságok által a törvény alkalmazásában kiadott közigazgatási aktusokból eredő kötelezettségeket is:

Ha beleegyezik, joga van bármikor, az 5 napos időszakon belül visszavonni. Ebben az esetben, miután megkapta az értesítést, a BT a továbbiakban nem dolgozza fel az Ön személyes adatait a fent említett célból/ célokra, kivéve, ha e tekintetben más jogalap áll rendelkezésre. A megállapodástól való elállás jogának gyakorlása érdekében a BT-nek írásbeli formában megfogalmazott, keltezett és aláírt kérelmet kell benyújtania a bank székhelyének címére - a "DPO figyelmébe" helyezve -, vagy a dpo@btrl.ro e-mail címre, amelyben meg kell említenie, hogy visszavonja a megállapodásban kifejezett hozzájárulását.

Ön garantálja a GDPR által biztosított egyéb jogok gyakorlását is, amelyeket a BT adatvédelmi irányelveiben talál részletesen a www.bancatransilvania.ro/ weboldalon. Ezeket olyan módon kell gyakorolnia, ahogyan azt az ANAF lekérdezési megállapodásban kifejezetten jelezte, amelyet az online jelentkezési folyamat során alá fog írni.

C. Tájékoztatás a személyes adatok kezeléséről a BT-vel kötött hitelmegállapodás megkötése és teljesítése során

A jelenlét egy konkrét tájékoztató feljegyzés, amely a személyes adatoknak a hitelmegállapodás megkötése és végrehajtása céljából történő feldolgozására vonatkozik. A jelen megjegyzés rendelkezéseit egy általános tájékoztató megjegyzés egészíti ki a BT-ügyfelek személyes adatainak feldolgozásáról és védelméről, amelyben részletesen megtalálja az összes többi olyan célt, amelyre az adatait feldolgozzák. Az általános tájékoztató a BT Adatvédelmi Szabályzatának szerves részét képezi, amely megtalálható a Transilvania Bank honlapján , és kérésre bármely BT egységben beszerezhető.


1. Az üzemeltető személyazonossága

A Banca Transilvania S.A. üzemeltetőként kezeli az Ön személyes adatait a bankkal kötött hitelmegállapodás, valamint adott esetben a hitelmegállapodás garancia-kiegészítő szerződés megkötése és teljesítése érdekében.


2. Az adatkezelés jogalapja és célja

A hitelmegállapodások megkötése és teljesítése, valamint adott esetben a hozzájuk kapcsolódó garanciaszerződések megkötése és teljesítése érdekében a bank a (4) bekezdés jelenlétében említett személyes adatok kategóriáit jogi kötelezettségei, a szerződés megkötése és végrehajtása, valamint jogos érdeke alapján kezeli.

A Bank a Hitelfelvevő által a Bankkal fennálló szerződéses kapcsolat teljesítéséhez megadott elérhetőségek bármelyikét felhasználja az egyes törlesztőrészletek lejáratáról való tájékoztatás céljából, valamint adott esetben a biztosítási kötvények lejártával kapcsolatos értesítések továbbítására, a szerződött hitellel szembeni tartozások behajtására és az azzal kapcsolatban keletkezett egyéb eseményekre.


3. Az adatszolgáltatás kötelezettsége és annak be nem tartása következményei

Az Ön személyes adatainak megadása a (2) bekezdésben említett célból szükséges. Az említett cél eléréséhez szükséges személyes adatok feldolgozásának megtagadása azt eredményezi, hogy a bank nem tudja felajánlani Önnek a kért kölcsönt.


4. A kezelt személyes adatok kategóriái

A bank által a 2. pontban említett célból kezelt személyes adatok azok, amelyekről tudomást szerzett, azokat a hitelkérelem újbóli teljesítésének / elemzésének szakaszában dolgozzák fel (részletezve a B. pontban, B. pontban. I., II. és III. tájékoztató feljegyzés), amelyekhez a hitelmegállapodás megkötésekor/annak tartozékaival együtt öntől kapott egyéb ilyen adatokat is hozzáadunk. A szerződés megkötésekor a szerződött hitelhez kapcsolódó IBAN-kódot kap, amelyen keresztül a hozzá kapcsolódó kifizetések megtörténnek. Ezenkívül a hitelkártya a tulajdonos kereszt- és vezetéknevén kívül tartalmazza a kártya számát (PAN), valamint a kártya lejárati dátumával és CVV-kódjával kapcsolatos információkat.

A hitelszerződés elküldéséhez az általunk kért és ellenőrzött e-mail címet is felhasználjuk, hogy ön használja-e.


5. Az adatok címzettjei

A 2. pontban említett célból kezelt személyes adatokat az alkalmazandó jogalapoknak megfelelően, a helyzettől függően és kizárólag a teljes titoktartást és adatbiztonságot biztosító feltételek mellett teszik közzé vagy továbbítják a címzettek következő kategóriáinak - Credit Bureau S.A. és e rendszer résztvevői, biztosítótársaságok, értékelő társaságok, a Bank által a hitelezési folyamat során igénybe vett szolgáltatók, adósságbehajtó cégek, OCPI, a Mobil Hirdetések Nemzeti Nyilvántartása (RNPM), hatóságok és intézmények, közjegyzők, ügyvédek, végrehajtók, központi hitelkockázat*, különböző típusú hiteltermékeket garantáló vállalatok (alapok), banki partnerek - Rotary és Flying Blue , a velük együttműködésben kibocsátott hitelkártyákhoz.

* A Banknak jogi kötelezettsége, hogy a központi hitelkockázati központi (CRC) részére jelentse a hitelkockázati információkat minden olyan adós esetében, aki megfelel a bejelentés feltételének (beleértve az adós, magánszemély vagy nem banki jogi személy azonosító adatait, valamint azokat a RON-ban és devizában végzett műveleteket, amelyeken keresztül a Bank kockázatnak teszi ki magát az adóssal szemben), illetve hogy egyéni kockázatot regisztrált vele szemben, valamint a talált kártyacsalásokra vonatkozó információkat.

** A Banknak jogos érdeke, hogy beszámoljon a Hitelirodai Rendszerben, amelyhez a többi résztvevő (főként hitelintézetek és nem banki pénzügyi intézmények) hozzáférhetnek az Ön személyes adataihoz abban az esetben, ha a hitel kifizetésének legalább 30 napos késedelmet regisztrál, miután az előzetes értesítést legalább 15 nappal a bejelentés időpontja előtt értesítette.


6. A személyes adatok tárolásának időtartama

A 2. pontban megjelölt célból kezelt személyes adatokat a bank nyilvántartásaiban korlátozott ideig, jogszerűen (pl. a pénzügyi számvitelre vonatkozó jogszabályoknak megfelelően) vagy belsőleg tároljuk. A Hiteliroda rendszerében feldolgozott és a rendszer résztvevőivel közölt személyes adatokat a naprakésszé tétel időpontjától számított 4 évig kell tárolni az intézmény nyilvántartásában. A központi hitelkockázati nyilvántartás nyilvántartásában a Bank által a rendelkezésére álló jogi kötelezettség alapján szolgáltatott adatokat, illetve a hitelkockázati információkat, illetve a kártyacsalásokra vonatkozó információkat a nyilvántartásba vétel időpontjától számított 7 évig megőrzik.


7. Az érintettek jogai a személyes adatok kezelésével kapcsolatban

Érintettként Ön gyakorolhatja az általános adatvédelmi rendelet 679/2016/EU rendelet szerinti jogait: a hozzáféréshez való jogot, az adatok helyesbítéséhez való jogot, az adatok törléséhez való jogot, az adatok korlátozásához való jogot, az adatkezelés elleni tiltakozáshoz való jogot.

Ezek a jogok a következőképpen gyakorolhatók:

 • a Banknak írásbeli kérelem útján a Kolozsvári Mun. 30-36, jud. Kolozsvár, az említéssel – "az adatvédelmi tisztviselő figyelmébe", vagy elektronikus úton az e-mail címen dpo@btrl.ro.
 • a Hiteliroda honlapjának biztonságos hozzáférésével, a Hitelintézeti Rendszerben kezelt adatok esetében, valamint a Személyes Adatok Feldolgozásának és IgazságszolgáltatásÁnak Nemzeti Felügyelete Nemzeti Hatósághoz való fordulás jogával.

D. Tájékoztatás a személyes adatoknak az Alfatrust Certification S.A. által a BT-vel kapcsolatos dokumentáció aláírására a Felhasználó részére kiállított Minősített Digitális Tanúsítvány kiadása és kezelése céljából történő kezeléséről

Ha BT hitelkártyát szeretne kizárólag online megszerezni, akkor a hiteldokumentációt minősített elektronikus aláírással kell aláírnia. A digitális tanúsítvány kiállítása és aláírására való felhasználása nem jár önnel, de a BT-nek és az Alfatrustnak közös adatkezelőként együtt kell feldolgoznia az Önre vonatkozó személyes adatokat az elektronikus aláírás kiállításához.


1. A személyes adatok adatkezelői

Az általános adatvédelmi rendelet ("GDPR"), az Alfatrust Certification S.A. ("Alfatrust") és a Banca Transilvania SA ("BT") 13–14. cikke értelmében a 679/2016/EU rendelet 13–14. cikke értelmében tájékoztatja Önt azon adatállomány személyes adatainak kezeléséről, amelyet a Felhasználó ("érintett") közös adatkezelőként végez a jelen információk b) levelében említett célból.


2. A személyes adatok kezelésének célja és alapja

A kapcsolódó adatkezelők célja a Felhasználó adatainak feldolgozása a Minősített Digitális Tanúsítvány (a továbbiakban: "Tanúsítvány") kiadása és kezelése.

A BT az az üzemeltető, amely azonosítja a Felhasználót, illetve összegyűjti tőle a Minősített Digitális Tanúsítvány kiadásához szükséges személyes adatokat, és továbbítja azokat az Alfatrustnak, hogy ez az üzemeltető kiadhassa a tanúsítványt.

A BT által a Felhasználóktól gyűjtött adatok azok az adatok, amelyeket a BT saját nyilvántartásaiban dolgoz fel, a Felhasználó és a BT között az adatok Alfatrust részére történő továbbításakor már kialakult üzleti kapcsolat összefüggésében.

A tanúsítvány érvényességi ideje alatt a személyes adatokat a társult szolgáltatók az adott esetben kezelik, valamint olyan helyzetekben, amikor a Felhasználók a tanúsítvány felfüggesztését vagy visszavonását kérik a Szolgáltatási Feltételekben részletezett módon.

A személyes adatok meghatározott célú feldolgozásának indokai a jogi kötelezettség (GDPR 6. cikk (1) bek. c) pont), a szerződés megkötése/ teljesítése (GDPR 6. cikk (1) bek. b) pont) és a társult üzemeltetők jogos érdeke (GDPR 6. cikk (1) bek. f) pont).

Ami a jogi kötelezettséget illeti, mind a BT-re – mint hitelintézetre, amellyel a Felhasználó üzleti kapcsolatot létesített – mind az Alfatrustra , mint akkreditált tanúsítási szolgáltatóra, amelytől a Felhasználó tanúsítványt kíván szerezni, a pénzmosás és a terrorizmusfinanszírozás megelőzése terén alkalmazandó jogi rendelkezések vonatkoznak, amelyek szerint egy sor személyes adatot kell gyűjtenie az ügyfelektől. Ezek az adatok szükségesek annak a szerződésnek a megkötéséhez / végrehajtásához is, amely alapján a Felhasználó megkapja a tanúsítvány használatát a BT-vel kapcsolatos dokumentáció aláírásához.

Annak érdekében, hogy támogassák azokat a felhasználókat, akik a tanúsítvány felfüggesztése vagy visszavonása iránti kérelmet kívánnak benyújtani, a társult szolgáltatók igazolják jogos érdeküket, hogy felajánlják számukra (akik egyben a BT ügyfelei is) számára e kérelmek benyújtásának lehetőségét nemcsak közvetlenül alfatrust, hanem BT-n keresztül is.

Elérhetőségek - telefonszám és lakcím - a társult szolgáltatók bármelyike feldolgozza, amikor a minősített digitális tanúsítvánnyal kapcsolatos szerződéses kapcsolat megfelelő teljesítése érdekében kapcsolatba kell lépnie a végfelhasználóval.


3. A személyes adatok kategóriái és azok a személyek, akiknek a személyes adatait kezelik

Az említett cél teljesítése érdekében kezelt személyes adatok azok, amelyeket a törvény előír, hogy a hitelintézetnek, illetve a pénzmosási és terrorizmussal kapcsolatos szankciók megelőzése érdekében tanúsítási szolgáltatásokat nyújtó szolgáltatónak kötelező gyűjtenie: név, vezetéknév, CNP, lakóhely / lakóhely címe, a személyazonosító okmány érvényességének dátuma, és telefonszám, személyi igazolvány másolata. Mindezeket az adatokat, amint azokat a felhasználó a BT rendelkezésére bocsátotta, továbbítják az Alfatrustnak a minősített digitális tanúsítvány kiállítása és kezelése céljából.

Ezen személyes adatok feldolgozása a Minősített Digitális Tanúsítvány létrehozásához szükséges. Az, hogy a Felhasználó megtagadja ezen adatok feldolgozását, a Minősített Digitális Tanúsítvány kiadásának lehetetlenségéhez vezet.

Az adatkezeléssel érintett személyek csak a Felhasználási feltételekben meghatározott felhasználók.


4. A személyes adatok címzettjei

A társult adatkezelők kivételével, akik között az adatkezelés céljának teljesítése érdekében feldolgozott személyes adatok cseréje történik, az adatokat adott esetben közölni kell az informatikával, az audit szolgáltatókkal, hatóságokkal és intézményekkel annak érdekében, hogy megismerjék azokat.


5. A személyes adatok kezelésének időtartama

A minősített digitális tanúsítványra (beleértve a személyes adatokat is) vonatkozó információkat az Alfatrust az érvényesség megszűnésétől számított 10 évig, a jogszabályban meghatározott határidőknek megfelelően dolgozza fel.

BT szinten az Alfatrust által a BT-vel kapcsolatban aláírt dokumentációra kiadott minősített digitális tanúsítvány alapján alkalmazott távoli elektronikus aláírást a Felhasználó és a BT közötti üzleti kapcsolat teljes időtartama alatt megőrzik, amelyhez hozzáadódik az alkalmazandó jogszabályokban meghatározott határidők.


6. Az érintettek jogai személyes adataik kezelése révén

Bármely Felhasználó, mint érintett, a személyes adatainak kezelésével kapcsolatban a következő jogok gyakorlását garantálja bármely társult adatkezelő számára: hozzáféréshez való jog, helyesbítéshez való jog, az adatkezelés korlátozásához való jog, az adatok törléséhez való jog, az adatkezelés elleni tiltakozás joga, az adathordozhatósághoz való jog.

A felhasználók gyakorolhatják ezeket a jogokat, vagy adatvédelmi tisztviselőikhez fordulhatnak az Ön személyes adatainak kezelésével kapcsolatos kérdésekre/ kérésekre, az alábbiak szerint:

 • a Banca Transilvania S.A.-nál - az e-mail címre küldött üzenetben dpo@btrl.ro vagy a bank Mun. Kolozsvári Mun. címére küldött kéréssel, str. Cale Dorobantinților nr. 30-36, jud. Kolozsvár, az "adatvédelmi tisztviselő (DPO) figyelmébe" emlegetéssel
 • az Alfatrust Certification S.A.-nál - az e-mail címre küldött üzenetben suport@alfasign.rovagy az Alfatrust központjának küldött kéréssel, az "adatvédelmi tisztviselő (DPO) figyelmének" megjegyzéssel

A felhasználóknak joguk van panaszt benyújtani a felügyeleti hatósághoz is - a személyes adatok feldolgozásával foglalkozó nemzeti felügyeleti hatósághoz (ANSPDCP), székhelye Bukarest, 1. szektor, Bd. G-ral Gh. Magheru nr. 28-30.