Ez az oldal automatikusan le van fordítva románról magyarra.

BT Pay letöltése

A kódot a mobiltelefonjával beolvassa, a telefonrendszerétől függően.

BT Pay letöltése

A kódot a mobiltelefonjával beolvassa, a telefonrendszerétől függően.

BT Pay letöltése

A kódot a mobiltelefonjával beolvassa, a telefonrendszerétől függően.

NeoBT letöltése

A kódot a mobiltelefonjával beolvassa, a telefonrendszerétől függően.

NeoBT letöltése

A kódot a mobiltelefonjával beolvassa, a telefonrendszerétől függően.

NeoBT letöltése

A kódot a mobiltelefonjával beolvassa, a telefonrendszerétől függően.

BT24 letöltése

A kódot a mobiltelefonjával beolvassa, a telefonrendszerétől függően.

BT24 letöltése

A kódot a mobiltelefonjával beolvassa, a telefonrendszerétől függően.

Telefonos ügyfélszolgálat
 • Hosszú várakozási idő!

  Hívásközpontunkban jelenleg nagyon magas a hívások száma. Ha sürgős problémája van, hívja most, különben később várjuk. Gyors válaszokért próbálja ki a Kérdezz BT-t vagy a BT Visual Helpet.

 • 0264 308 308 308 028 vagy *8028 A szám bármely országos hálózatból elérhető.
  0264 303 003 Hotline minden külföldön tartózkodó román állampolgár számára, beleértve az angol nyelvű segítségnyújtást is.

  Keresés az AI Search segítségével

  Az AI Search az Ask BT-n minden banki kérdésére választ ad.

  BT vizuális súgó

  Gyorsan megtekintheti számlaadatait, hívja a 0264 308 000-es számot, és kap egy SMS-t a hozzáférési linkkel.

  • Visszafelé
  • | Otthon
  • Tájékoztató a kizárólag online folyószámlahitel igénybevételéhez szükséges személyes adatok feldolgozásáról

  Tájékoztató a személyes adatoknak a folyószámlahitel megszerzése/növelése érdekében történő kezeléséről kizárólag online, kizárólag online

  Ki a személyes adatok kezelője?

  BANCA TRANSILVANIA S.A. (a továbbiakban: bank vagy "BT") hitelintézet, egy román jogi személy, a BT-ügyfelek személyes adatainak feldolgozásáról és védelméről szóló általános információs feljegyzés III. szakaszában megadott azonosító és kapcsolattartási adatokkal, ügyfeleinek, betétikártya-tulajdonosok természetes személyeinek lehetőséget kínál arra, hogy megszerezzék / növeljék a hitelkeretet azon a folyószámlán, amelyhez ez a betéti kártya csatlakozik, kizárólag online. Az ilyen típusú hitelre a továbbiakban "folyószámlahitelként" hivatkozunk.

  A fent említett általános megjegyzésben, amely az alábbi dokumentum szerves részét képezi BT adatvédelmi szabályzatánakweboldalon található, amely külön is megtalálható a Adatvédelmi központ részen is megtalálható, részletes tájékoztatást talál a személyes adatai feldolgozásával kapcsolatos jogairól, azok gyakorlásának módjáról, illetve arról, hogy miként léphet kapcsolatba a BT adatvédelmi tisztviselőjével (BT DPO).

  Ha kizárólag online szeretne folyamodni a folyószámlahitel megszerzéséhez vagy adott esetben növeléséhez, akkor személyes adatait több célból és jogalapon is feldolgozzuk; egyedül mi, mint kizárólagos adatkezelő, vagy adott esetben a velünk kapcsolatban álló más üzemeltetőkkel együtt.

  Ebben az információs feljegyzésben, amikor a folyószámlahitel iránti kérelemhez / annak megszerzéséhez / szerződéséhez személyes adatok feldolgozására hivatkozunk, az információ érvényes arra az adatfeldolgozásra is, amelyet akkor végeznek, amikor Ön egy korábban megszerzett folyószámlahitel növelését kéri (függetlenül attól, hogy azt BT-egységben vagy online kötötte-e).

  Továbbá, amikor a személyes adatoknak a hitelmegállapodás megkötése és teljesítése céljából történő feldolgozására hivatkozik, a tájékoztatás a személyes adatoknak a hitelmegállapodás kiegészítésének megkötése/végrehajtása céljából történő feldolgozására is érvényes. Ez a kiegészítés akkor jön létre Ön és a bank között, ha jóváhagyják, hogy növelje egy korábban kapott kártya hitelkeretét (függetlenül attól, hogy azt egy BT létesítményben vagy online vette fel).

  Milyen alapon dolgozzuk fel az adatokat, és mi történik, ha Ön megtagadja azok feldolgozását?

  A személyes adatok BT által a kérelemmel összefüggésben végzett feldolgozása és adott esetben a kizárólag online folyószámlahitel szerződéskötése a következő indokokon alapul:

  • azok a jogi kötelezettségek, amelyekre a BT-re különböző normatív aktusok vonatkoznak,
  • a folyószámlahitel-szerződés megkötése/végrehajtása, illetve a megkötéséhez szükséges lépések teljesítése,
  • jogos érdekünk és/vagy harmadik felek jogos érdeke (pl. a csalás megelőzéséhez fűződő érdek vagy jogos érdek az Ön helyzetének a Credit Bureau SA nyilvántartásában való megtekintéséhez az Ön hitelképességének értékelése céljából, jogos érdek az Önnel való kapcsolatfelvételhez a folyószámlahitelkeret igénylésekor/növelésekor felmerülő helyzetek megoldása érdekében),
  • az Ön hozzájárulása, például az ANAF adatbázisban az Ön jövedelmével való konzultációra, vagy az Ön személyazonosságának és BT-ügyfél státuszának biometrikus adatokon alapuló ellenőrzésére.

  Ha a törvény arra kötelez bennünket, hogy elvégezzük a személyes adatok bizonyos feldolgozását, vagy ha azok szükségesek a folyószámlahitel-szerződés megkötéséhez, ha Ön megtagadja azok feldolgozását, a BT nem tudja elemezni az Ön kérését, vagy adott esetben nem lesz képes a folyószámlahitelre szerződni.

  A BT vagy harmadik felek jogos érdekén alapuló adatkezelés esetén az Ön adatainak feldolgozásának megtagadása lehetetlenné teheti az Ön kérelmének benyújtását, illetve számunkra a kérelem elbírálását vagy a folyószámlahitel felvételét/növelését.

  Ha a személyes adatok feldolgozása az Ön hozzájárulásán alapul (pl. jövedelemkihallgatás az ANAF-ban, biometrikus adatok feldolgozása), akkor az online adatfolyamban a megfelelő időben kérni fogjuk Öntől ezt a megállapodást, hogy az egész folyamat a lehető legátláthatóbb legyen az Ön számára. Ha nem hajlandó megadni nekünk ezt a hozzájárulást, akkor a folyószámlahitelt nem kaphatja meg kizárólag online, de igényelheti a BT-egységet.

  Milyen célból dolgozzuk fel a személyes adatokat, mik azok az adatok, milyen ideig őrizzük meg őket, és kinek adhatjuk ki azokat?

  A következő sorokban külön bemutatjuk azokat a célokat, amelyek érdekében feldolgoznánk az Ön személyes adatait, hogy Ön kizárólag online pályázhasson, és adott esetben folyószámlahitelt köthessen.

  Az adatkezelés céljától függően ön bemutatja az adatok tárolási idejére, az adatátvevők kategóriáira, az automatizált döntéshozatali folyamatok meglétére, valamint az adatok feldolgozásával kapcsolatos jogokra vonatkozó információkat.

  A. Az Ön személyazonosságának ellenőrzése, a csalás, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozásának megelőzése, az Ön BT-ügyfél státuszának megerősítése, valamint a támogatás nyújtása vagy a BT-szolgáltatás minőségének értékelése céljából történő kapcsolatfelvétel céljából feldolgozott személyes adatok.

  A ránk vonatkozó törvény arra kötelez bennünket, hogy ellenőrizzük azoknak a személyeknek a személyazonosságát, akikkel különböző szerződéseket kötünk. Jogos érdekünk fűződik ahhoz is, hogy megakadályozzuk az online személyazonosság-lopással történő csalási kísérleteket.

  Ha egy személy folyószámlahitelt kér egy BT-egységben, személyazonosságát az eredeti példányban bemutatott személyazonosító okmány alapján ellenőrzik. Az online környezetben nincs ilyen lehetőségünk, ezért egy kicsit másképp fogjuk csinálni a dolgokat. Olyan módszert választottunk, amely biztosítja számunkra, hogy ki a BT ügyfél, aki jelentkezik, hogy megakadályozzuk az esetleges csalási kísérleteket. Ez a módszer a legújabb technológiákat használja, az úgynevezett biometrikus adatok feldolgozását. Ezeket az adatokat azonban nem tudjuk felhasználni az Ön kifejezett hozzájárulása nélkül. Mielőtt szabadon eldöntené, hogy szeretné-e kifejezni, a következőt foglalja magában a biometrikus adatok felhasználása:

  • Le kell fényképeznie a személyi igazolványát ("ID"), amely tartalmazza a képet is (hozzáférést igényel a fényképezőgéphez).
  • az általunk használt számítógépes megoldás a CI képében azonosítja az arcát alkotó részt, kiválasztja, majd összehasonlítja azt az arcával a személyazonosító okmány másolatából, amelyet már rögzítettek a BT-rekordokban. szemöldök, ajkak és orr. Az összehasonlítást követően az informatikai megoldás megbízhatósági pontszámot ad ki, jelezve annak valószínűségét, hogy a két képen látható arc ugyanahhoz a személyhez tartozik.

  Ha nem szeretné, hogy biometrikus adatait (arcazonosítóját) feldolgozzák, folyószámlahitelt kérhet bármely BT egységben, ahol személyazonosságát ilyen adatok felhasználása nélkül ellenőrzik.

  Továbbá, ha az arcfelismerő eszköz nem kielégítő megbízhatósági pontszámot ad ki, akkor a BT egységben folytathatja a jelentkezési folyamatot.

  Automatikusan lekérjük az adatokat a fényképezett CI-ből (optikai karakterfelismeréssel), amelyet összehasonlítunk az Ön személyazonosító okmányának a nyilvántartásainkban már rögzített másolatából származó megfelelő adatokkal. Ha egyeznek, továbbléphetsz a streamre. Ellenkező esetben először frissítenie kell adatait a BT-rekordokban.

  Az ön azonosítójából vett adatokat az online folyószámlahitel-kérelemhez is felhasználjuk.

  Az Ön elérhetőségi adatait - telefonszámát és e-mail címét - is el fogjuk kérni, amelyeket ellenőrizni fogunk, hogy biztosan Önhöz tartoznak-e, mivel ezek nagyon fontosak az online folyószámlahitel felvételéhez/emeléséhez szükséges dokumentáció elektronikus aláírásának folyamatában. Ha azt vesszük észre, hogy Ön nem töltötte ki az igénylési folyamatot, akkor ezeket az elérhetőségi adatokat felhasználhatjuk arra, hogy megnézzük, szüksége van-e segítségre az igénylés kitöltéséhez, valamint arra, hogy kikérjük a véleményét a BT Pay folyamattal kapcsolatban a folyószámlahitel felvételéhez/egy korábban felvett folyószámlahitel hitelkeretének növeléséhez.

  B. A hitelkérelem elemzése céljából kezelt személyes adatok, beleértve a profilok létrehozásán alapuló automatizált döntéshozatali folyamatokat is

  Annak érdekében, hogy elemezzük azt a kérelmet, amellyel kizárólag online folyószámlahitelt igényel, az Önt érintő információkat mind belső nyilvántartásainkban, mind a Hiteliroda nyilvántartásában feldolgozzuk, amelyben konzultálunk az Ön helyzetével. Az adatkezeléssel kapcsolatos összes információ az A. pontban található. I és II lent.

  Mivel elengedhetetlen, hogy gyors választ tudjunk adni Önnek az online folyószámlahitel-kérelmére, úgy döntünk, hogy megadjuk a jóváírást, vagy adott esetben elutasítjuk ezt a kérést kizárólag automatikus adatfeldolgozás alapján, amely döntésről az alábbiakban, a II. (5) pontban talál részleteket.


  1. Az üzemeltetők azonosító adatai

  Banca Transilvania és Societatea Biroul de Credit S.A., bukaresti székhelyű román jogi személy, str. Sfânta Vineri, nr. 29. emelet, 4. emelet, 3. szektor, közös adatkezelőként, jóhiszeműen, tisztességes és átlátható módon, meghatározott és jogszerű célokból, az (EU) xx/xx rendelet rendelkezéseinek megfelelően dolgozza fel az Ön személyes adatait. 679 (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (a továbbiakban: a rendelet).

  A Credit Bureau SA az a magánjogi szervezet, amely a Credit Bureau System-et kezeli, amelyben a személyes adatokat a résztvevők által végzett hitelfelvételi tevékenységgel összefüggésben dolgozzák fel.

  A Hitelirodai Rendszer résztvevői hitelintézetek, nem banki pénzügyi intézmények, biztosítótársaságok és adósságbehajtási társaságok, amelyek részvételi megállapodást írtak alá a Hitelirodával.


  2. Az adatkezelés jogalapja és célja

  Banca Transilvania S.A. és a Hiteliroda az Ön személyes adatait a Résztvevők és a Hiteliroda jogos érdeke alapján kezeli a felelős hitelezési tevékenység végzéséhez, a hitelhez való hozzáférés védelme, megkönnyítése és az érintettek túlzott eladósodásának megelőzése, a hitelképességi értékelésre és a hitelkockázat-csökkentésre vonatkozó jogi keret betartása, valamint a pénzügyi-bankrendszer tevékenység végzésére való felhasználásának megakadályozása, valamint a pénzügyi-bankrendszer tevékenység végzésére való felhasználásának megakadályozása érdekében törvényellenes.

  Banca Transilvania S.A. a hatályos jogszabályoknak megfelelően köteles felmérni a hitel visszafizetésére való képességét a hitelmegállapodás megkötése előtt és annak teljesítése során. Ebből a célból a Banca Transilvania S.A. feldolgozza a (4) bekezdésben megjelölt, az Ön saját nevében a saját nyilvántartásában bejegyzett információkat, és elküldi azokat a Hitelintézetnek az intézmény általi feldolgozásra és bármely résztvevővel való konzultációra, hitelkapcsolat kezdeményezése vagy lebonyolítása, valamint a hiteltermékek biztosítása érdekében.


  3. Az adatszolgáltatás kötelezettsége és annak be nem tartása következményei

  Az Ön személyes adatainak megadása a (2) bekezdésben említett célból szükséges. Az Ön személyes adatainak megadásának megtagadása, amely a fent említett cél eléréséhez szükséges, a Banca Transilvania S.A. lehetetlenné válik a hitel nyújtásával kapcsolatos jogi kötelezettségeinek teljesítésében.


  4. A Hitelintézeti Rendszerben kezelt személyes adatok kategóriái

  • az érintett személyazonosító adatai: az arra jogosult természetes személyek neve, vezetékneve, személyazonosító száma vagy közös azonosító száma, illetve szabadfoglalkozásúak esetében CIF, illetve nem honos személyek esetében országkód és útlevélsor/szám, lakcím/lakóhely, telefonszám, születési idő;
  • a munkáltatóra vonatkozó adatok: a munkáltató címe, ezen információk nyilvántartásba vételének időpontja, CUI;
  • a kért/odaítélt hiteltermékekre vonatkozó adatok: a résztvevő típusa és neve, a termék típusa, a termék/számla állapota, a támogatásnyújtás időpontja, a számla időtartama, a nyújtott összegek, az esedékes összegek, a frissítés dátuma, a fizetés gyakorisága, a kifizetett összeg, a havi részletfizetés, a fennmaradó összegek, a késedelem napjainak száma, az első fennálló időpont, a késedelem kategóriája, az utolsó kifizetés időpontja;
  • a hiteltermék fejlesztése során bekövetkező eseményekre vonatkozó adatok, mint például a szerkezetátalakítással /refinanszírozással, a kifizetéssel, a hitelmegállapodás átruházásával, a követelés átruházásával kapcsolatos események;
  • más számlákkal való kapcsolatra vonatkozó adatok: olyan hiteltermékekre vonatkozó információk, amelyeknek az érintett adóstárs és/vagy kezes;
  • fizetésképtelenségi adatok: azon érintettekre vonatkozó információk, akik ellen fizetésképtelenségi eljárást indítottak;
  • lekérdezések száma: a Hiteliroda által egy vagy több résztvevő kérésére kiadott hiteljelentések számát jelzi.


  A hitelkérelem elemzésének folyamata során a Banca Transilvania S.A. felkéri a Hitelirodát, hogy adjon ki hiteljelentést, FICO-pontszámmal® vagy anélkül, annak ellenőrzése érdekében, hogy Ön a törvény által meghatározott eladósodottság mértékén belül van-e, és hogy képes-e visszafizetni a kölcsönt. A hiteljelentés megszerzése érdekében a Banca Transilvania S.A.va elküldte a Hitelirodának a nevet, vezetéknevet és személyi azonosító számot.

  A kölcsön nyújtását követően a Banca Transilvania S.A. megküldi a Hitelirodának az a)-f) pontban megadott személyes adatait. Ezeket az információkat meg kell osztani a többi féllel a hitelirodai rendszeren belül, és azokat a 2.

  A tartozások lejáratkor történő visszafizetésének képessége rendszeresen ellenőrizhető, a hitelnyújtás után, beleértve a hiteljelentések beszerzését vagy a *Alerts Service használatával.

  Ha a nyújtott kölcsön időtartama alatt Ön az esedékesség napjától számított több mint 30 naptári napig késik a részletek kifizetésében, a Banca Transilvania S.A. információkat küld a Hitelirodának a fennálló összegekről, a késedelem kategóriájáról, az első hátralék időpontjáról és/vagy adott esetben a fizetési eljárás megindításáról, csak azt követően, hogy az Ön értesítése, legalább 15 naptári nappal korábban, írásban, telefonon, SMS-ben, e-mailben vagy más elektronikus kommunikációs eszköz útján történt.

  * A riasztási szolgáltatást a felek a hitelkockázat időben történő azonosítására és/vagy csökkentésére használják azáltal, hogy riasztást küldenek a résztvevőnek, amikor egy eseményt regisztrálnak egy egyéni adós számára (számlanyitás/-zárás, hátralékból való belépés/kilépés, számlakorrekció, a kezes/adóstárs státuszának regisztrálása/törlése, számlalekérdezés, munkáltató nevének/telefonszámának megváltoztatása) egy másik résztvevővel.


  5. FICO® pontszám a Credit Bureau-tól

  A (4) bekezdésben említett személyes adatokat a Hitelintézet feldolgozhatja, beleértve a résztvevők kérésére a Hiteliroda FICO-pontszámának® kiszámítását is.

  A résztvevők felhasználhatják a Credit Bureau FICO® pontszámát a hitelfelvevővel / potenciális hitelfelvevővel kapcsolatos hitelkockázat csökkentésére.

  A Hiteliroda FICO-pontszáma® egy 300 és 850 közötti szám, amelyet abból a statisztikai folyamatból nyerünk, amely feldolgozza a Hiteliroda-rendszer résztvevői által rögzített információkat, és azt jelzi, hogy az érintett a jövőben időben kifizeti a törlesztőrészleteit. A fő okok, amelyek a Hiteliroda fico® pontszámának csökkenését okozták, okkódok formájában jelennek meg.

  A Hiteliroda FICO-pontszáma® a kiszámíthatóságot biztosító alábbi elemeket veszi figyelembe: fizetési előzmények, folyó adósság, a hitelszámla(ok) futamideje (a hitelnyújtást követő hónapok átlagos száma), az új hitelek iránti kérelem (az elmúlt 6 hónapban nyújtott lekérdezések és hitelek száma), a hitelösszetétel (a nyújtott hitelek típusai), az érintett életkora. Ezeknek az elemeknek a Hiteliroda FICO-pontszámának® értékére gyakorolt hatása a Hitelirodánál az egyes érintettekre vonatkozóan a Hitelirodánál rögzített információktól függően változhat.

  A Hiteliroda Fico® Score-ja olyan nagyfokú kiszámíthatósággal rendelkező elemzési eszköz, amely a hiteljelentésből származó adatokon és a résztvevők által más forrásokból származó információkon kívül versenyez az érintett hitelképességének helyes értékeléséért a hitelmegállapodás megkötése / végrehajtása érdekében.


  6. Az adatok címzettjei

  A Hitelirodai Rendszerben rögzített személyes adatokat kérésre a (2) bekezdésben említett célból a résztvevők rendelkezésére kell bocsátani.

  A Hitelirodai Rendszerben kezelt személyes adatokat nem adjuk ki harmadik feleknek, kivéve a hatóságokat és intézményeket, hatáskörüknek és az alkalmazandó jogszabályoknak megfelelően, mint például a Személyes Adatok Feldolgozásának Nemzeti Felügyeleti Hatósága, a Román Nemzeti Bank, a Nemzeti Integritás Hatóság, a bíróságok, a közjegyzők, a bírósági végrehajtók, a bűnügyi nyomozó szervek.


  7. Tárolási idő

  A személyes adatokat a Hitelirodában tárolják, és a naprakésszé tétel időpontjától számított 4 évig közlik a Résztvevőkkel, kivéve azoknak a hitelkérelmezőknek az adatait, akik lemondtak a hitelkérelmről, vagy akiknek nem adtak hitelt, és amelyeket 6 hónapig tárolnak és közölnek a résztvevőkkel.


  8. Az érintettek jogai a személyes adatok kezelésével kapcsolatban

  Érintettként Ön a Rendeletben biztosított jogait az alábbiak szerint gyakorolhatja:

  a) az adatokhoz való hozzáférés joga gyakorolható:

  • a Hitelintézetnek postai úton elküldött, aláírt írásbeli kérelemmel, vagy
  • a Credit Bureau (www.birouldecredit.ro) honlapjának biztonságos elérésével, vagy
  • személyesen vagy elektronikusan, annak a résztvevőnek, aki az Ön hitelezője/potenciális hitelezője.


  Ugyanakkor önnek jogában áll kérésre a hitelhatározat közlésének időpontjában beszerezni a Hiteliroda által kiadott hiteljelentés másolatát, amelyet a Banca Transilvania S.A. használt fel a hitelkérelem elemzéséhez.

  b) az adatok helyesbítéséhez való jog,

  c) az adatok törléséhez való jog,

  d) az adatok korlátozásához való jog,

  e) az adatkezelés elleni tiltakozáshoz való jogot, ideértve az automatizált egyedi döntéshozatali folyamatot is

  gyakorolható: 

  • a Credit Bureau (www.birouldecredit.ro) honlapjának biztonságos elérésével, vagy
  • személyesen vagy elektronikus úton annak a résztvevőnek, aki az érintett hitelezői/potenciális hitelezői kapacitásával rendelkezik.

  f) a személyes adatok feldolgozását és igazságszolgáltatását felügyelő nemzeti hatósághoz való fordulás jogát.


  9. Az adatvédelmi tisztviselők elérhetőségei:


  Ez egy konkrét tájékoztató megjegyzés a személyes adatok BT-nek címzett hitelkérelem elemzése céljából történő feldolgozására vonatkozóan. Az általános tájékoztató a BT adatvédelmi szabályzatának szerves részét képezi, amely a Banca Transilvania honlapján található, és kérésre bármely BT egységben beszerezhető.


  1. Az üzemeltető személyazonossága

  Banca Transilvania S.A. üzemeltetőként feldolgozza személyes adatait a hitelkérelem biztosítása és adott esetben elemzése céljából.


  2. Az adatkezelés jogalapja és célja

  A megfogalmazott hitelkérelem közzététele és adott esetben elemzése céljából, a felelős hitelezési tevékenység elvégzésének szükségességével összhangban, az Ön személyes adatainak a Credit Bureau S.A. rendszerében történő kezelése mellett, amelyről az A. pontban tájékoztatták Önt. I. ezen információkról - a Banca Transilvania S.A. saját nyilvántartásaiban dolgozza fel ezeket az adatokat, a jogi kötelezettségek alapján, amelyeknek meg kell felelnie, a hitelmegállapodás megkötése és jogos érdeke alapján.

  A bank a megfogalmazott hitelkérelemben megadott elérhetőségek bármelyikét feldolgozza annak érdekében, hogy a hiteligénylőt írásban értesítse a jóváhagyásról /elutasításról szóló döntésről, az alkalmazandó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően. Ha a kérelmező a határozat közléséhez más formanyomtatványt kíván használni, kifejezett kérelmet nyújthat be a bankhoz erre vonatkozóan.


  3. Az adatszolgáltatás kötelezettsége és annak be nem tartása következményei

  Az Ön személyes adatainak megadása a II. pontban említett célból szükséges. (2) Az Ön személyes adatainak megadásának megtagadása, amely a fent említett cél eléréséhez szükséges, a Banca Transilvania S.A. számára lehetetlenné válik a hitel nyújtásával kapcsolatos jogi kötelezettségeinek teljesítésére, ezt követően a hitelkérelem nem elemezhető.


  4. A Banca Transilvania S.A.-n belül kezelt személyes adatok kategóriái

  A pontban szereplő információk jelenlétében említett személyes adatok I. (4), II. (5), valamint a hitelkérelem területén gyűjtött ilyen adatok egyéb kategóriáit a Banca Transilvania S.A. dolgozza fel a megfogalmazott hitelkérelem elemzése során, mind a hitelirodai rendszerben, mind a saját nyilvántartásaiban, amelyeket szintén ellenőriznek (név, vezetéknév és / vagy CNP) - adott esetben - nyilvános adatbázisokban, például weboldalakon - a bíróságok portálján, ONRC, stb.


  5. Automatizált döntéshozatali folyamat megléte, beleértve a BT pontozási alkalmazáson keresztül elért profilalkotást is

  Annak érdekében, hogy objektíven ellenőrizze az újraperes eljárásra vonatkozó jogosultsági feltételek teljesülését, és adott esetben elemezze a hitelkérelmet, a BT az Ön személyes adatait saját automatizált rendszerében ("BT pontozási kérelem") dolgozza fel, hogy megtegye a hitelmegállapodás megkötéséhez szükséges lépéseket az Ön kérésére, valamint a hitelkockázat hatékony kezeléséhez fűződő jogos érdekünk alapján.

  A BT pontozási alkalmazásban automatikusan beírjuk és feldolgozzuk azokat a személyes adatokat, amelyeket a hitelkérelemben /precersionban kérünk Öntől, valamint a bank saját nyilvántartásaiban vagy a Credit Bureau S.A. nyilvántartásaiban végzett ellenőrzésekből származó információkat, mint például (tájékoztatási célból, de nem kizárólagosan rájuk) adott esetben - a BT-ügyfél minőségével kapcsolatos információk, jövedelmi szint, szakmai és személyes adatok, a havi fizetési kötelezettségek szintje, az egyéb hitelek fizetési előzményei. Az összes információ és a Credit Bureau S.A. nyilvántartásaiba való betekintés eredményének elemzése után a BT pontozási kérelem olyan pontszámot ad ki, amely az előző sorokban bemutatott információk alapján megállapítja az adós / potenciális adós profilját, amelyet figyelembe vesznek az elemzési folyamatban, és amely figyelembe veszi a havi fizetési kötelezettségek kifizetésének valószínűségét.

  A BT pontozási kérelem által kiadott pontszám alapján, amelyhez csatlakozik a kérelmező helyzetének nyilvános adatbázisokban, például weboldalakon - bírósági portálon, ONRC-n stb. - történő ellenőrzésének eredménye, a Banca Transilvania S.A. meghatározza, hogy a belső szabályzatában meghatározott jogosultsági feltételek teljesülnek-e, és döntést hoz a hitelkérelem elfogadásáról vagy elutasításáról.

  A hitelkérelem jóváhagyásáról/elutasításáról szóló döntést kizárólag automatizált módon hozzuk meg, mivel a kérelem online történik, és elengedhetetlen, hogy nagyon rövid időn belül választ kapjon. Ilyen esetekben a döntés azért szükséges, hogy a kérelmet gyorsan elemezni tudjuk, és szükség esetén meg tudjuk kötni a hitelszerződést. Önnek azonban garantált joga van ahhoz, hogy emberi beavatkozást kérjen, azaz, hogy hitelkérelmét a bank munkatársa megvizsgálja, kifejtse álláspontját és megtámadja a döntést.


  6. Az adatok címzettjei

  Az A. pontban említett rendeltetési helyeken kívül. I.6. a II. pontban megjelölt célból kezelt információk és személyes adatok jelenlétéről. (2) adott esetben a következő címzettek rendelkezésére bocsátják: ANAF (az Államháztartási Minisztérium adatbázisának megtekintéséhez, ha Ön a külön formanyomtatványon kifejezte hozzájárulását e tekintetben), A. HitelintézetI Iroda S.A. (az Ön helyzetének megtekintése az intézmény nyilvántartásában), biztosítótársaságok, értékbecslők (olyan hitelek esetében, amelyekre a garancia alá vont áruk értékelése történik), FNGCIMM (first home, new home vagy first car hitelek esetében), a BT pontozási alkalmazás vagy a Banca Transilvania S.A. által a hitelkérelem elemzésének folyamatában és/vagy a tevékenység tárgyára jellemző egyéb folyamatokban igénybe vett egyéb szolgáltatások szállítói.


  7. Tárolási idő

  A hitelkérelemben kitöltött személyes adatokat a Banca Transilvania nyilvántartásában korlátozott ideig (pl. a pénzügyi számviteli terület jogszabályai szerint) vagy belsőleg tárolják.


  8. Az érintettek jogai a személyes adatok kezelésével kapcsolatban

  A Rendelet által a Banca Transilvania S.A.-val kapcsolatban az S.A. hitelirodai rendszerben az S.A. hitelintézeti rendszerben az Ön személyes adatainak a Hitelirodai Rendszerben történő kezelésével kapcsolatban biztosított jogok (az adatokhoz való hozzáférés joga, az adatok helyesbítéséhez való jog, az adatok törléséhez való jog, az adatok törléséhez való jog, az adatok korlátozásához való jog, az adatkezelés elleni tiltakozás joga), az Adatok törléséhez való jog, az adatkezelés elleni tiltakozás joga) gyakorlása érdekében az S.A. hitelintézeti rendszerben az S.A. hitelintézeti rendszerben történő kezelésével kapcsolatban biztosított jogok (az adatok helyesbítéséhez való jog, az adatok törléséhez való jog, az adatkezelés elleni tiltakozás joga).

  Ha ezeket a jogokat a Banca Transilvania S.A.-nál kívánja gyakorolni (mind a Credit Bureau S.A. rendszerben, mind a Banca Transilvania S.A.-n belül) személyes adatok feldolgozása céljából), akkor írásbeli kérelmét a Kolozsvári-Napoca, str. Calea Dorobanților, nr. címre tudja címezni. 30-36, jud. Kolozsvár, az említéssel – "az adatvédelmi tisztviselő figyelmébe", vagy elektronikus úton az e-mail címen dpo@btrl.ro. Önnek joga van ahhoz is, hogy a személyes adatok feldolgozását felügyelő és igazságszolgáltatási hatósághoz forduljon.


  Tudnia kell, hogy a BT hitelintézeti minőségében jogi kötelezettségek vonatkoznak arra, hogy a hitelkockázat-elemzés részeként megállapítsa és elemezze a kapcsolódó ügyfelek csoportjaival szembeni kitettségét. Ebből a célból önnek, mint hiteligénylőnek, és adott esetben más nyilvános vagy belső forrásokból származó információkat kell gyűjtenie Öntől azokról az emberekről, akikkel Ön a kapcsolatban álló ügyfelek ugyanazon csoportját alkotja.

  A házastársad mindig olyan személy, aki kapcsolatban áll veled. Ha házas vagy, meg kell adnod nekünk a nevét, vezetéknevét és CNP-jét.

  Bejelentő személyként a BT bejelenti ezeket a kitettségeket és az ügyfelek adóscsoportjainak az NBR-hez kapcsolódó összetevőjét, a központi hitelkockázatot (csak adott esetben).

  A csoportod tagjai az adataik feldolgozásával kapcsolatos információkat a BT Adatvédelmi szabályzat C. szakaszának 3. pontjából tudhatják meg, amely a Banca Transilvania weboldalán található.

  Ezek az adatok szükségesek ahhoz, hogy a BT folytatni tudja az Ön hitelkérelmének elemzését, és ha megtagadja annak benyújtását, előfordulhat, hogy a BT nem tudja elemezni a kérelmet és/vagy nem tudja jóváhagyni a kölcsönt.

  Az egyének e kategóriáiba tartozó személyes adatokat továbbítják az NBR-en belüli Hitelkockázati Központi Irodának, valamint adott esetben a szükséges ismeret elvének megfelelően a Banca Transilvania Financial Group szervezeteinek és a BT által a hitelkérelem elemzésének folyamatában használt szolgáltatóknak.

  E személyek adatainak BT-nyilvántartásban való megőrzésének időtartama megegyezik a kapcsolt ügyfelek azon csoportjának(i) létezésének időtartamával, amelyhez tartoznak.


  Amikor megvizsgáljuk hitelkérelmét, jogi kötelezettségünk és jogos érdekünk fűződik ahhoz, hogy megállapítsuk az Ön eladósodottságát és a kért hitel visszafizetésének képességét. Ehhez meg kell ismerni a jövedelem pontos helyzetét. Ahhoz, hogy minden gyorsan menjen, amikor exkluzív online folyószámlahitelre jelentkezik, szeretnénk megtudni jövedelmét az ANAF nyilvántartásaiból. Azonban nem konzultálunk velük anélkül, hogy Ön kifejezett hozzájárulását adná. Szeretnénk tájékoztatni Önöket, hogy a BT által az ANAF-nyilvántartásokban megkérdezett pénzügyi információk közvetlenül az ANAF által kezelt virtuális magánterületen keresztül is elérhetők az Ön számára.

  Ha beleegyezik abba, hogy jövedelmét az ANAF nyilvántartásában megtekintse, akkor a konzultációt legfeljebb 5 munkanapig tudjuk elvégezni attól a naptól számítva, amikor kifejezte hozzájárulását. Azt az űrlapot, amelyen keresztül kifejezi beleegyezését vagy elutasítását, általában 8 évig megőrizzük, annak bizonyítására, hogy teljesítettük azon kötelezettségünket, hogy megfelelően tájékoztassuk Önt, és kérjük a hozzájárulását.

  Ha nem ért egyet (NEM), akkor nem tudja folytatni az online igénylési folyamatot, de bármelyik BT-fiókban igényelhet folyószámlahitelt, ahol más módon is igazolhatja jövedelmét.

  Az Államháztartási Minisztérium, a Nemzeti Költségvetési Hivatal (ANAF) nyilvántartásában betekintünk az alábbiakban* feltüntetett, az Ön nevére rögzített személyes adatokba *(*kérjük, ne feledje, hogy az online jelentkezési folyamat során aláírásra megjelenő lekérdezési megállapodási űrlap szabványos, amelyet mind az egyének adatainak lekérdezése esetén használunk, mind az egyének adatainak lekérdezése esetén, valamint a jogiak. Az Ön által végzett folyamat azonban csak magánszemélyeknek szól, ezért ebben az információs megjegyzésben csak az egyének jövedelmének lekérdezése esetén feldolgozott adatok kategóriáit jelenítjük meg).

  • azonosító adatok: név és vezetéknév, személyi azonosító szám / adóazonosító szám, IP és aláírás;
  • a szakma gyakorlásának / jövedelemmegvalósítás formájának neve, a szakma gyakorlásának / jövedelemmegvalósítás formájának adóazonosító kódja, a szakma gyakorlásának / jövedelemmegvalósítás formájának címe / székhelye;
  • bármilyen tevékenységből származó jövedelem (fizetés, engedélyezett / független, nyugdíjak, társadalombiztosítás, bérleti díjak stb.);


  Ezen adatok feldolgozásának célja(i) az esettől függően az, hogy (i) a BT tevékenységére jellemző szerződéses kapcsolatok kezdeményezése vagy végrehajtása, ii. a BT jogos érdekeinek érvényesítése és/vagy (iii) a BT-re háruló jogi kötelezettségek teljesítése, beleértve a kockázatkezeléssel kapcsolatos kötelezettségeket vagy az illetékes hatóságok által a törvény alkalmazásában kiadott közigazgatási aktusokból eredő kötelezettségeket is:

  Ha beleegyezik, joga van bármikor, az 5 napos időszakon belül visszavonni. Ebben az esetben, miután megkapta az értesítést, a BT a továbbiakban nem dolgozza fel az Ön személyes adatait a fent említett célból/ célokra, kivéve, ha e tekintetben más jogalap áll rendelkezésre. A megállapodás felmondásához való jog gyakorlása érdekében írásbeli, keltezett és aláírt kérelmet kell benyújtania a BT-nek a bank székhelyének címére - a "DPO figyelmének" tüntetéssel - vagy a dpo@btrl.ro e-mail címre, amelyben ki kell jelentenie, hogy visszavonja a megállapodásban kifejezett hozzájárulását.

  Ön garantálja a GDPR által biztosított egyéb jogok gyakorlását is, amelyeket a BT adatvédelmi irányelveiben talál részletesen a www.bancatransilvania.ro/ weboldalon. Ezeket olyan módon kell gyakorolnia, ahogyan azt az ANAF lekérdezési megállapodásban kifejezetten jelezte, amelyet az online jelentkezési folyamat során alá fog írni.

  C. Tájékoztatás a személyes adatok kezeléséről a BT-vel kötött hitelmegállapodás megkötése és teljesítése során

  A jelenlét egy konkrét tájékoztató megjegyzés a személyes adatok hitelmegállapodás megkötése és végrehajtása céljából történő feldolgozására vonatkozóan. A jelen tájékoztató rendelkezéseit a BT-ügyfelek személyes adatainak feldolgozásáról és védelméről szóló általános tájékoztató egészíti ki, amelyben részletes tájékoztatást talál az összes többi célról, amelyből az adatait feldolgozzák. Az általános tájékoztató a BT adatvédelmi irányelveinek szerves részét képezi, amely a Banca Transilvania weboldalán található, és kérésre bármely BT egységben beszerezhető.


  1. Az üzemeltető személyazonossága

  A Banca Transilvania S.A. üzemeltetőként kezeli az Ön személyes adatait a bankkal kötött hitelmegállapodás megkötéséhez és teljesítéséhez, és adott esetben a garanciaszerződéshez - a hitelmegállapodás tartozékához.


  2. Az adatkezelés jogalapja és célja

  A hitelmegállapodások megkötése és teljesítése, valamint adott esetben a hozzájuk kapcsolódó garanciaszerződések megkötése és teljesítése érdekében a bank a (4) bekezdés jelenlétében említett személyes adatok kategóriáit jogi kötelezettségei, a szerződés megkötése és végrehajtása, valamint jogos érdeke alapján kezeli.

  A Bank a Hitelfelvevő által a Bankkal fennálló szerződéses kapcsolat teljesítéséhez megadott elérhetőségek bármelyikét felhasználja az egyes törlesztőrészletek lejáratáról való tájékoztatás céljából, valamint adott esetben a biztosítási kötvények lejártával kapcsolatos értesítések továbbítására, a szerződött hitellel szembeni tartozások behajtására és az azzal kapcsolatban keletkezett egyéb eseményekre.


  3. Az adatszolgáltatás kötelezettsége és annak be nem tartása következményei

  Az Ön személyes adatainak megadása a (2) bekezdésben említett célból szükséges. Az említett cél eléréséhez szükséges személyes adatok feldolgozásának megtagadása azt eredményezi, hogy a bank nem tudja felajánlani Önnek a kért kölcsönt.


  4. A kezelt személyes adatok kategóriái

  A bank által a (2) bekezdésben említett célból kezelt személyes adatok azok, amelyekről Ön tudomására jutott, a hitelkérelem újrafeldolgozásának / elemzésének szakaszában kerülnek feldolgozásra (részletek levélben .B tételben). I., II. és III. tájékoztató), amelyhez más ilyen adatok is hozzáadódnak, amelyeket a hitelmegállapodás megkötése alkalmával/megkötésekor kapnak Öntől, annak tartozékaival együtt. A szerződés megkötésekor a folyószámla IBAN-ját is feldolgozzuk, amelyben a folyószámlahitelhez kapcsolódó összeget az Ön rendelkezésére bocsátjuk.

  A hitelszerződés elküldéséhez az általunk kért és ellenőrzött e-mail címet is felhasználjuk, hogy ön használja-e.


  5. Az adatok címzettjei

  A (2) bekezdésben említett célból kezelt személyes adatokat az alkalmazandó jogalapoknak megfelelően, a helyzettől függően és csak a teljes titoktartást és adatbiztonságot biztosító feltételek mellett hozzák nyilvánosságra vagy továbbítják a címzettek következő kategóriáiba - Credit Bureau S.A. és a rendszer résztvevői, biztosítótársaságok, értékbecslő társaságok, a Bank által a hitelezési folyamat során használt szolgáltatók, adósságbehajtási vállalatok, ocpi, a National Register of Mobile Advertising (RNPM), hatóságok és intézmények, közjegyzők, ügyvédek, bírósági végrehajtók, központi hitelkockázat*, különböző típusú hiteltermékeket garantáló vállalatok (alapok).

  * A Bank jogi kötelezettsége, hogy jelentse a Központi Hitelkockázati Központnak (CRC) a hitelkockázati információkat minden olyan adósra vonatkozóan, aki megfelel a bejelentés feltételének (beleértve az adós, magánszemély vagy nem banki jogi személy azonosító adatait, valamint a RON-ban és devizában végzett műveleteket, amelyeken keresztül a Bank kockázatot jelent az adóssal szemben), illetve, hogy egyéni kockázatot regisztráltak vele szemben, valamint a talált kártyacsalásokra vonatkozó információkat.

  ** A Banknak jogos érdeke, hogy beszámoljon a Hitelirodai Rendszerben, amelyhez a többi résztvevő (főként hitelintézetek és nem banki pénzügyi intézmények) hozzáférhetnek az Ön személyes adataihoz abban az esetben, ha a hitel kifizetésének legalább 30 napos késedelmet regisztrál, miután az előzetes értesítést legalább 15 nappal a bejelentés időpontja előtt értesítette.


  6. A személyes adatok tárolásának időtartama

  A (2) bekezdésben megjelölt célból kezelt személyes adatokat a bank nyilvántartásaiban korlátozott ideig (pl. a pénzügyi számviteli területen meghatározott jogszabályok szerint) vagy belsőleg tárolják. Azokat a személyes adatokat, amelyeket a Hitelintézeti rendszerben kezelnek és a rendszer résztvevőivel közölnek, a frissítés időpontjától számított 4 évig tárolják ezen intézmény nyilvántartásában. A Központi Hitelkockázati Nyilvántartás nyilvántartásában a Bank által előírt jogi kötelezettség alapján közölt adatokat, illetve a hitelkockázati információkat, illetve a kártyacsalásokra vonatkozó információkat a regisztráció időpontjától számított 7 évig őrizzük meg.


  7. Az érintettek jogai a személyes adatok kezelésével kapcsolatban

  Érintettként gyakorolhatja a 679/2016/EU rendelet - Általános adatvédelmi rendelet szerinti jogait: a hozzáféréshez való jogot, az adatok helyesbítéséhez való jogot, az adatok törléséhez való jogot, az adatok korlátozásához való jogot, az adatkezelés elleni tiltakozás jogát.

  Ezek a jogok a következőképpen gyakorolhatók:

  • a bankhoz, a bank Mun. Calea Dorobantilor, no. 30-36, Kolozsvár, jud. Kolozsvárra, a következő megjegyzéssel: "az adatvédelmi tisztviselő (DPO) figyelmébe", vagy elektronikus úton a dpo@btrl.ro e-mail címre.
  • a Hiteliroda honlapjának biztonságos hozzáférésével, a Hitelintézeti Rendszerben kezelt adatok esetében, valamint a Személyes Adatok Feldolgozásának és IgazságszolgáltatásÁnak Nemzeti Felügyelete Nemzeti Hatósághoz való fordulás jogával.

  D. Tájékoztatás a személyes adatoknak az Alfatrust Certification S.A. által a BT-vel kapcsolatos dokumentáció aláírására a Felhasználó részére kiállított Minősített Digitális Tanúsítvány kiadása és kezelése céljából történő kezeléséről

  Ha kizárólag online szeretne folyószámlahitelt kapni, akkor a hiteldokumentációt minősített elektronikus aláírással kell aláírnia. A digitális tanúsítvány kiadása és aláírása nem jár költségekkel az Ön számára, de a BT-nek és az Alfatrustnak közös adatkezelőként együtt kell feldolgoznia az Önre vonatkozó személyes adatokat ezen elektronikus aláírás kiállításához.


  1. A személyes adatok adatkezelői

  A 679/2016/EU rendelet - Általános adatvédelmi rendelet ("GDPR") 13-14. cikkei értelmében az Alfatrust Certification S.A. ("Alfatrust") és a Banca Transilvania SĂ ("BT") tájékoztatja Önt az Ön mint Felhasználó ("érintett") személyes adatainak kezeléséről, amelyet társult adatkezelőként végeznek a jelen tájékoztató b) pontjában említett célok érdekében.


  2. A személyes adatok kezelésének célja és alapja

  A kapcsolódó adatkezelők célja a Felhasználó adatainak feldolgozása a Minősített Digitális Tanúsítvány (a továbbiakban: "Tanúsítvány") kiadása és kezelése.

  A BT az az üzemeltető, aki azonosítja a Felhasználót, illetve összegyűjti tőle a Minősített Digitális Tanúsítvány kiállításához szükséges személyes adatokat, és továbbítja azokat az Alfatrustnak, hogy ez az üzemeltető kiadhassa a tanúsítványt.

  A BT által a Felhasználóktól gyűjtött adatok azok az adatok, amelyeket a BT saját nyilvántartásaiban dolgoz fel, a Felhasználó és a BT között az adatok Alfatrust részére történő továbbításakor már kialakult üzleti kapcsolat összefüggésében.

  A tanúsítvány érvényességi ideje alatt a személyes adatokat a társult szolgáltatók az adott esetben kezelik, valamint olyan helyzetekben, amikor a Felhasználók a tanúsítvány felfüggesztését vagy visszavonását kérik a Szolgáltatási Feltételekben részletezett módon.

  A személyes adatok meghatározott célból történő kezelésének indokai a jogi kötelezettség (GDPR 6. cikk (1) bekezdés.c bekezdés), a szerződés megkötése /végrehajtása (GDPR 6. cikk (1.b bekezdés), valamint a társult szolgáltatók jogos érdeke (GDPR 6. cikk 1. bekezdés f) pont).

  Ami a jogi kötelezettséget illeti, mind a BT-re – mint hitelintézetre, amellyel a Felhasználó üzleti kapcsolatot létesített – mind az Alfatrustra , mint akkreditált tanúsítási szolgáltatóra, amelytől a Felhasználó tanúsítványt kíván szerezni, a pénzmosás és a terrorizmusfinanszírozás megelőzése terén alkalmazandó jogi rendelkezések vonatkoznak, amelyek szerint egy sor személyes adatot kell gyűjtenie az ügyfelektől. Ezek az adatok szükségesek annak a szerződésnek a megkötéséhez / végrehajtásához is, amely alapján a Felhasználó megkapja a tanúsítvány használatát a BT-vel kapcsolatos dokumentáció aláírásához.

  Annak érdekében, hogy támogassák azokat a felhasználókat, akik a tanúsítvány felfüggesztése vagy visszavonása iránti kérelmet kívánnak benyújtani, a társult szolgáltatók igazolják jogos érdeküket, hogy felajánlják számukra (akik egyben a BT ügyfelei is) számára e kérelmek benyújtásának lehetőségét nemcsak közvetlenül alfatrust, hanem BT-n keresztül is.

  Kapcsolattartási adatok - a telefonszámot és az otthoni címet a kapcsolódó szolgáltatók bármelyike feldolgozza, amikor a minősített digitális tanúsítvánnyal kapcsolatos szerződéses kapcsolat megfelelő teljesítése érdekében kapcsolatba kell lépnie a végfelhasználóval.


  3. A személyes adatok kategóriái és azok a személyek, akiknek a személyes adatait kezelik

  Az említett cél elérése érdekében kezelt személyes adatok azok, amelyeket a törvény kötelezően előír, hogy azokat a hitelintézetnek, illetve a pénzmosási és terrorizmussal kapcsolatos szankciók megelőzése érdekében tanúsító szolgáltatásokat nyújtó szolgáltatónak kell gyűjtenie, nevezetesen: név, vezetéknév, CNP, lakóhely/lakóhely címe, a személyazonosító okmány érvényességének időpontja, és telefonszám, az azonosító másolata. Mindezeket az adatokat, amelyeket a felhasználó a BT rendelkezésére bocsátott, továbbítják az Alfatrustnak a minősített digitális tanúsítvány kiállítása és kezelése céljából.

  Ezen személyes adatok feldolgozása a Minősített Digitális Tanúsítvány létrehozásához szükséges. Az, hogy a Felhasználó megtagadja ezen adatok feldolgozását, a Minősített Digitális Tanúsítvány kiadásának lehetetlenségéhez vezet.

  Az adatkezeléssel érintett személyek csak a Felhasználási feltételekben meghatározott felhasználók.


  4. A személyes adatok címzettjei

  A társult adatkezelők kivételével, akik között az adatkezelés céljának teljesítése érdekében feldolgozott személyes adatok cseréje történik, az adatokat adott esetben közölni kell az informatikával, az audit szolgáltatókkal, hatóságokkal és intézményekkel annak érdekében, hogy megismerjék azokat.


  5. A személyes adatok kezelésének időtartama

  A minősített digitális tanúsítvánnyal kapcsolatos információkat (beleértve a személyes adatokat is) az Alfatrust az érvényesség megszűnésétől számított 10 évig dolgozza fel, a jogszabályban meghatározott határidőknek megfelelően.

  BT szinten az Alfatrust által a BT-vel kapcsolatban aláírt dokumentációra kiállított minősített digitális tanúsítvány alapján alkalmazott távoli elektronikus aláírást a Felhasználó és a BT közötti üzleti kapcsolat teljes időtartama alatt megőrzik, amelyhez hozzáadódnak az alkalmazandó jogszabályokban megállapított határidők.


  6. Az érintettek jogai személyes adataik kezelése révén

  Bármely Felhasználó, mint érintett, a személyes adatainak kezelésével kapcsolatban a következő jogok gyakorlását garantálja bármely társult adatkezelő számára: hozzáféréshez való jog, helyesbítéshez való jog, az adatkezelés korlátozásához való jog, az adatok törléséhez való jog, az adatkezelés elleni tiltakozás joga, az adathordozhatósághoz való jog.

  A felhasználók gyakorolhatják ezeket a jogokat, vagy adatvédelmi tisztviselőikhez fordulhatnak az Ön személyes adatainak kezelésével kapcsolatos kérdésekre/ kérésekre, az alábbiak szerint:

  • a Banca Transilvania S.A.-nál - az e-mail címre küldött üzenetben dpo@btrl.ro vagy a bank Mun. Kolozsvári Mun. címére küldött kéréssel, str. Calea Dorobanților nr. 30-36, jud. Kolozsvár, az "adatvédelmi tisztviselő (DPO) figyelmébe" emlegetéssel
  • az Alfatrust Certification S.A.-nál - a suport@alfasign.ro e-mail címre küldött üzenetben vagy az alfatrust központjába küldött kérelemben, az "adatvédelmi tisztviselő (DPO) figyelmébe" megjegyzéssel.

  A felhasználóknak joguk van panaszt benyújtani a felügyeleti hatósághoz - Nemzeti SzemélyesAdat-feldolgozási Felügyeleti Hatósághoz (ANSPDCP), székhelye Bukarest, 1. szektor, Bd. G-ral Gh. Magheru nr. 28-30.