Ez az oldal automatikusan le van fordítva románról magyarra.

BT Pay letöltése

A kódot a mobiltelefonjával beolvassa, a telefonrendszerétől függően.

BT Pay letöltése

A kódot a mobiltelefonjával beolvassa, a telefonrendszerétől függően.

BT Pay letöltése

A kódot a mobiltelefonjával beolvassa, a telefonrendszerétől függően.

NeoBT letöltése

A kódot a mobiltelefonjával beolvassa, a telefonrendszerétől függően.

NeoBT letöltése

A kódot a mobiltelefonjával beolvassa, a telefonrendszerétől függően.

NeoBT letöltése

A kódot a mobiltelefonjával beolvassa, a telefonrendszerétől függően.

BT24 letöltése

A kódot a mobiltelefonjával beolvassa, a telefonrendszerétől függően.

BT24 letöltése

A kódot a mobiltelefonjával beolvassa, a telefonrendszerétől függően.

Telefonos ügyfélszolgálat

PESTE
20
MIN
VÁRAKOZÁSI IDŐ
10
ÜGYFELEK
A BESZÉLGETÉSBEN
9
ÜGYFELEK
FÜGGŐ
0264 308 028 vagy *8028 A szám bármely országos hálózatról elérhető.
0264 303 003 Közvetlen vonal minden román számára, aki elhagyja az országot, beleértve az angol nyelvű segítséget is.

Tájékoztató a BT Ügyfelek személyes adatainak a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozásának megelőzése érdekében az ügyfelek ismerete céljából történő feldolgozásáról


1. Általános rendelkezések

A Banca Transilvania, S.A., S.A. (a továbbiakban "a bank", "BT", "mi") ezúton tájékoztatja Önt arról a tájékoztatóról, hogy BT Ügyfélként hogyan kívánja feldolgozni az Ön adatait az ügyfélkör megismerésének fő céljából, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozásának megelőzése érdekében.

Ezt a tájékoztatót a BT Ügyfelek személyes adatainak feldolgozásáról és védelméről szóló Általános tájékoztató (a továbbiakban: "BT Általános tájékoztató " vagy "Megjegyzés") rendelkezései egészítik ki, amelyeket javasoljuk, hogy tekintse meg. A jegyzetben megtalálja a BT Client, a valódi kedvezményezett, a politikai közszereplők meghatározását, valamint más szakkifejezések meghatározását is.

Az elsődleges jogszabályt, amely a BT-t az ügyfélkör ismeretére vonatkozó intézkedések alkalmazásának kötelezettségére kötelezi, elsősorban a törvény képviseli. Az ANRE elnökének 129/2019. sz. rendelete a pénzmosás és a terrorizmusfinanszírozás megelőzéséről és az ellenük való küzdelemről, valamint egyes normatív aktusok módosításáról és kiegészítéséről.

Az ügyfélkör ismereteit a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozásának megelőzése érdekében, beleértve a kockázatalapú ellenőrzést is, a BT végzi az ügyfélismereti intézkedések alkalmazásával, amelyek magukban foglalják mind a személyazonosság ellenőrzését, mind a törvény által előírt személyes adatok feldolgozását, mind akkor, amikor egy bizonyos személy megszerzi a BT Ügyfél státuszát (adatgyűjtés), a teljes időtartamra, amíg ezt a minőséget megőrzik (adatfrissítés), valamint ezen idő után, a BT Ügyfél megszűnését követő, törvényben meghatározott ideig (adattárolás és -feldolgozás a törvény által megengedett célokra).

Mindaddig, amíg Ön BT ügyfél, köteles frissíteni a bank nyilvántartásaiban az ügyfélkör megismerése céljából gyűjtött / megadott adatokat, amikor azok megváltoznak.


2. Személyes adatok, amelyeket ügyfeleink megismerése céljából dolgozunk fel

Így a BT-ügyfelek legtöbb kategóriájával való szerződéses kapcsolat megnyitása és fejlesztése érdekében a banknak jogi kötelezettsége, hogy a BT-ügyfelektől / róluk gyűjtsön, egy közérdeket szolgáló feladat teljesítése érdekében, az esettől függően, legalább a következő kategóriákba tartozó személyes adatokat: név, vezetéknév, születési idő és hely, személyes numerikus kód (CNP) vagy más hasonló egyedi azonosító elem, lakóhely, tartózkodási hely, telefonszám, faxszám, e-mail cím, foglalkozás, a munkáltató neve vagy saját tevékenységének jellege, a politikai közszereplőként betöltött fontos közhivatal vagy a politikai közszereplők minősége, az üzleti kapcsolat céljára és jellegére, valamint a pénzeszközök forrására vonatkozó információk, valamint a személyazonosító okmány másolata.

Az ügyfél-átvilágítási intézkedések alkalmazása magában foglalja az összegyűjtött adatok felhasználását is:

  • jelentések készítése és továbbítása az azok fogadására illetékes intézményeknek a bankra vonatkozó jogi rendelkezésekkel összhangban (például, de nem kizárólagosan: a törvényben meghatározott összeget meghaladó ügyletek bejelentésére vonatkozó jelentések a pénzmosás megelőzéséért és felszámolásáért felelős nemzeti hivatalnak);
  • a BT Ügyfelek pénzügyi és kereskedelmi magatartásának értékelése és figyelemmel kísérése a bankkal való üzleti kapcsolat lefolytatása során, a szokatlan tranzakciók és gyanús ügyletek felderítése érdekében, a banknak a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozásának megelőzésével kapcsolatos feladatában meghatározott ügyfélkör ismeretére vonatkozó jogi kötelezettségeknek megfelelően;


3. Az ügyfélismeret céljából kezelt személyes adatok megőrzésének időtartama

Az összegyűjtött és adott esetben frissített adatokat, valamint a BT-vel fennálló üzleti kapcsolat alakulásából eredő valamennyi pénzügyi művelet nyilvántartását az üzleti kapcsolat megszűnésének napjától számított legalább 5 évig tárolják a bank nyilvántartásaiban, a törvényesen előírt megőrzési határidőnek megfelelően (a 129/2019. sz. törvényben).

Ha az üzleti kapcsolat nem nyitott, az Ön adatait a BT legalább 5 évig tárolja attól a naptól számítva, amikor a bank megtagadta az üzleti kapcsolat megnyitását.

Abban az esetben, ha a BT Ügyfelek megtagadják ezen adatok megadását / frissítését / feldolgozását, a bankkal fennálló szerződéses kapcsolatuk nem lesz nyitott, vagy adott esetben a BT kezdeményezésére megszüntethető.

Az "ismerd az ügyfeledet" célokból kezelt adatok adott esetben automatizált döntéshozatali folyamatoknak vethetők alá, mint például:

  • a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozásának megelőzése és az ellenük való küzdelem érdekében az ügyfél-átvilágítási intézkedések alkalmazása érdekében az adatbázisokban ellenőrzéseket végeznek a terrorcselekmények finanszírozásával vádolt személyekkel, vagy adott esetben a csalás magas kockázatának kitett személyekkel, és ha a BT Ügyfelek nyilvántartásba veszik ezeket a nyilvántartásokat, a bank fenntartja a jogot, hogy megtagadja a velük való üzleti kapcsolat létesítését vagy megszüntesse a szerződéses kapcsolatot;
  • az ügyfelek csalás elleni védelme érdekében, valamint annak érdekében, hogy a bank megfelelően eleget tegyen az ügyfélismereti kötelezettségeinek, figyelemmel kíséri a tranzakciókat, és ha gyanús tranzakciókat észlel (például szokatlan kifizetések a gyakoriság, az összeg tekintetében, beleértve a számlatulajdonos ügyfelek által bejelentett pénzforrással vagy az üzleti kapcsolat céljával és jellegével kapcsolatban, rövid időközönként különböző helyekről kezdeményezett tranzakciók, amelyek nem teszik lehetővé az e helyek közötti mozgást), megfelelő intézkedéseket hoz a tranzakciók, kártyák és számlák zárolására, kizárólag automatikus alapon hozva ezeket a döntéseket;

4. Az érintett jogai

Az ügyfél megismerése céljából kezelt adatokat a BT az esettől függően nyilvánosságra hozhatja/továbbíthatja a BT Általános tájékoztatójában említett címzetti kategóriáknak. Ebben az általános részben részletesen tájékozódhat azokról a jogokról is, amelyek az adatainak a rendeltetésszerű kezelésével kapcsolatban megilletik, arról, hogy milyen módon gyakorolhatja azokat, vagy hogyan veheti fel a kapcsolatot a BT által kijelölt adatvédelmi tisztviselővel (DPO BT). .