Ez az oldal automatikusan le van fordítva románról magyarra.

BT Pay letöltése

A kódot a mobiltelefonjával beolvassa, a telefonrendszerétől függően.

BT Pay letöltése

A kódot a mobiltelefonjával beolvassa, a telefonrendszerétől függően.

BT Pay letöltése

A kódot a mobiltelefonjával beolvassa, a telefonrendszerétől függően.

NeoBT letöltése

A kódot a mobiltelefonjával beolvassa, a telefonrendszerétől függően.

NeoBT letöltése

A kódot a mobiltelefonjával beolvassa, a telefonrendszerétől függően.

NeoBT letöltése

A kódot a mobiltelefonjával beolvassa, a telefonrendszerétől függően.

BT24 letöltése

A kódot a mobiltelefonjával beolvassa, a telefonrendszerétől függően.

BT24 letöltése

A kódot a mobiltelefonjával beolvassa, a telefonrendszerétől függően.

Telefonos ügyfélszolgálat
 • Hosszú várakozási idő!

  Hívásközpontunkban jelenleg nagyon magas a hívások száma. Ha sürgős problémája van, hívja most, különben később várjuk. Gyors válaszokért próbálja ki a Kérdezz BT-t vagy a BT Visual Helpet.

 • 0264 308 308 308 028 vagy *8028 A szám bármely országos hálózatból elérhető.
  0264 303 003 Hotline minden külföldön tartózkodó román állampolgár számára, beleértve az angol nyelvű segítségnyújtást is.

  Keresés az AI Search segítségével

  Az AI Search az Ask BT-n minden banki kérdésére választ ad.

  BT vizuális súgó

  Gyorsan megtekintheti számlaadatait, hívja a 0264 308 000-es számot, és kap egy SMS-t a hozzáférési linkkel.

   Személyes adatok kezelése - jogi személyek 

  TÁJÉKOZTATÁS A SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSÉRŐL

  Adatkezelők és érintettek

  Banca Transilvania S.A. (a továbbiakban: BT) és az Idea: Bank S.A. (a továbbiakban "Idea"), a Banca Transilvania pénzügyi csoporthoz tartozó szervezetek, közösen kezelik az Ön - mint számlát és Idea termékeket/szolgáltatásokat birtokló jogi személy képviselőjének -, valamint az Idea::Banknál a jogi személlyel kapcsolatban álló személyek (pl.: az Idea számlákon működési joggal megjelölt személyek, haszonhúzó, bármilyen képviselő, adóstárs, kezes stb.) személyes adatait, amint arról az alábbiakban tájékoztatjuk. Személyes adatnak minősül továbbá minden olyan információ, amely jogi személyekre vonatkozik, mint például a P.F.A., I.I., a szabadfoglalkozásúak egyéni formái (pl. orvosok, ügyvédek, közjegyzők, végrehajtók egyéni irodái stb.).

  Ezt az adatkezelést a két bank mint közös adatkezelők végzik az általános adatvédelmi rendelet (GDPR) rendelkezéseivel és az e területen alkalmazandó egyéb jogszabályokkal összhangban, az Idea által az ügyfeleivel kötött egyes banki szerződések BT-re történő átruházásával összefüggésben. A BT és az Idea megállapodást kötöttek, hogy meghatározzák egymás felelősségét és kötelezettségeit a közösen megállapított célokból és eszközökkel feldolgozott személyes adatokkal kapcsolatban.

  Akezelt adatok feldolgozásaként és forrásaként az adatkezelés célja és jogalapja, a megőrzési időszak

  Az adatfeldolgozásra a BT és az Idea által meghatározott közös, meghatározott és jogszerű célok teljesítése érdekében kerül sor, amelyek a következőkkel kapcsolatosak: annak ellenőrzése, hogy a jogi személy a két bank közös ügyfele-e, a BT termék/szolgáltatás ajánlatának és jelen értesítésnek az elkészítése és továbbítása, az Idea termékekkel/szolgáltatásokkal kapcsolatos szerződések BT-re történő átruházása, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozásának megelőzése érdekében az ügyfél-átvilágítási intézkedések alkalmazásának ellenőrzése.

  Az Idea a következő időszakban az e célokhoz feltétlenül szükséges személyes adatokat közölte/közölni fogja a BT-vel, és a további feldolgozásra a következő indokok alapján kerül sor: a szerződés átruházásáról szóló értesítésre vonatkozó jogi kötelezettségek teljesítése, a jogi személy és a BT közötti szerződés megkötésére irányuló lépések megtétele (az átruházás eredményeként), a társult szolgáltatók jogos érdekeinek teljesítése, hogy időben bemutassák Önnek a BT termék/szolgáltatás ajánlatát, amely megfelel az Idea ajánlatának, hogy Ön ne tapasztaljon fennakadást a banki szolgáltatások igénybevételében, és hogy Önnek ne kelljen megismételnie a BT-nél olyan folyamatokat, mint például a számlák működtetési jogával rendelkező személyek kijelölése vagy az ügyfélismerethez szükséges adatok megadása/frissítése.

  Az adatok továbbítása a társult üzemeltetők között olyan eszközökkel történik, amelyek biztosítják a megfelelő biztonságot, és a következő fő kategóriákba tartoznak: azonosító adatok, kapcsolattartási adatok, a jogi személy által igénybe vett Idea termékekre/szolgáltatásokra és az Ideánál nyitott számlákon keresztül végrehajtott tranzakciókra vonatkozó adatok, beleértve a számlaszámokra, ügyfélkódokra, szerződésszámokra vonatkozó adatokat, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozásának megelőzése érdekében az "ismerd meg az ügyfeled" intézkedések alkalmazásához szükséges adatok. A BT-nél az Idea adatainak és banki termékeinek megfelelő adatokat és banki termékeket (bankszámlák IBAN kódjai, ügyfélkód, BT termékek/szolgáltatások) az ebben az értesítésben megjelölt jogi személy számára tartják fenn.

  E célok és jogalapok tekintetében az adatok társult adatkezelők általi közös feldolgozása csak akkor szűnhet meg, ha Ön felmondja a jogalany és az Idea között létrejött szerződéses kapcsolatot, vagy a közös feldolgozási időszak végén.

  Az Idea és a BT által végzett közös adatfeldolgozás, amelyről a jelen tájékoztató tájékoztatja Önt, nem érinti azt a feldolgozást, amelyet az Idea::Bank adatkezelő a BT-től függetlenül végez, mindaddig, amíg Ön a BT valamely jogi személy ügyfelének képviselője, illetve e státusz megszűnését követően. Ennek a feldolgozásnak a részletei a https://ro.idea-bank.ro/ weboldalon , a személyes adatok feldolgozása szakaszban találhatók. Az Idea által az ügyfelei adatainak védelméről szóló részleteket ugyanezen a weboldalon, a személyes adatok védelme című részben találja.

  Amennyiben Ön nem válik BT-ügyféllé az Idea és az Ön által képviselt jogi személy között megkötött szerződések átadását követően, a Banca Transilvania anonimizálja az Idea Banktól kapott adatait és a BT-ben az Ön számára fenntartott megfelelő adatokat. Ehelyett az Idea külön adatkezelőként továbbra is feldolgozza ezeket az adatokat, akár az Ön, mint az Idea jogi személy ügyfelének képviselője, akár mint korábbi ügyfél/ügyfél képviselője, a személyes adatok feldolgozása fenti szakaszban említett időszakokig.

  Amennyiben Ön már BT-ügyfél, vagy szerződésátruházás eredményeként vagy más módon BT-ügyféllé válik, a Banca Transilvania az Ön személyes adatait az Idea::Banktól különálló adatkezelőként kezeli, amint arról a BT-ügyfelek személyes adatainak feldolgozásáról és védelméről szóló általános tájékoztató tájékoztatja Önt, amelyet ahttps://www.bancatransilvania.ro/companii weboldalon az Adatvédelmi szabályzat alatt, vagy közvetlenül a következő linken: https://www.bancatransilvania.ro/Nota-informare-generala-privind-prelucrarea-si-protectia-datelor-cu-caracter-personal-clienti-BT.pdf, valamint bármelyik BT-létesítményben kérésre megtalál.

  A személyes adatok címzettjei

  A társult adatkezelők által közösen kezelt adatokhoz adott esetben hozzáférhetnek azok alkalmazottai, akiknek ismerniük kell azokat, a szerződések kiosztásában részt vevő informatikai szolgáltatók, az értesítések, futárszolgálatok, könyvvizsgálói, archiválási szolgáltatások előkészítésével foglalkozó szolgáltatók, az adatok megismerésére jogosult hatóságok és intézmények, közjegyzők, ügyvédek, biztosítók vagy értékbecslő cégek.

  Nem látjuk szükségét annak, hogy a közösen feldolgozott személyes adatokat az EU/EGT-n kívüli országokba vagy nemzetközi szervezetekhez továbbítsuk. Amennyiben ilyen igény merülne fel, az adattovábbítás csak a GDPR által megengedett szabályoknak megfelelően és garanciák alapján történik.

  Az Ön jogai

  Minden érintettnek a következő jogokat garantáljuk a személyes adatainak a társult adatkezelők által a fentiekben ismertetett közös célokból végzett kezelése tekintetében: a tájékoztatáshoz való jog (a jelen tájékoztatóban minden információt megadunk Önnek), a hozzáférés joga, a helyesbítéshez való jog, az adatkezelés korlátozásához való jog, az adatok törléséhez való jog, az adatkezelés elleni tiltakozáshoz való jog, az adathordozhatósághoz való jog.

  Ezeket a jogokat úgy gyakorolhatja, hogy kérelmet küld a társult adatkezelők bármelyikének székhelyére, az adatvédelmi tisztviselő figyelmébe, vagy e-mailben, a következők szerint: BT esetében a dpo@btrl.ro vagy az Idea esetében a dpo@idea-bank.ro címre. Továbbá, ha úgy véli, hogy ez a feldolgozás sérti a jogait, panaszt nyújthat be a személyes adatok feldolgozásával foglalkozó nemzeti felügyeleti hatóságnál, vagy bírósághoz fordulhat.

  A személyes adatoknak az Idea::Bank és a Banca Transilvania S.A. által a szerződésmegbízás keretében végzett közös feldolgozására vonatkozó minden részletet megtalál a www.bancatransilvania.ro/ideabank weboldalon a személyes adatok feldolgozása fejezetben.